Ελ. Βενιζέλου 47 , Λουτράκι
+30 2744 069551

Προγράμματα ΕΣΠΑ

ΤΙΤΛΟΣ:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
TITLE:Replacement of a water supply network in Perachora
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020»
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:Δ.Ε.Υ.Α. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΒΑΣΗΣ):301.012,94 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Το έργο αφορά τις εργασίες πλήρους αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην εντός σχεδίου περιοχή Περαχώρας, καθώς και των κεντρικών τροφοδοτικών αγωγών από τις 3 δεξαμενές προς τον οικισμό, από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς και τα αντίστοιχα εξαρτήματα που απαιτούνται για τον έλεγχο και προστασία του δικτύου, καθώς και τη σύνδεσή του με τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής που έχουν ήδη αντικατασταθεί με προγενέστερες εργολαβίες. Η κατασκευή του νέου δικτύου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο της σε διανοιγμένες οδούς. Το έργο είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο και θα λειτουργήσει πλήρως μετά την κατασκευή του. Στο έργο περιλαμβάνονται:
1. Η κατασκευή κεντρικού κομβικού δικτύου των οδών το οποίο θα διαιρείται σε επί μέρους τμήματα ελεγχόμενα από δικλείδες για την απομόνωση τους σε περίπτωση ζημιών.
2.  Η τοποθέτηση των κατάλληλων βαλβίδων εξαερισμού και δικλείδων εκκένωσης του δικτύου.
3. Η κατασκευή των διακλαδώσεων από τον κεντρικό αγωγό μέχρι τα υδρόμετρα των καταναλωτών.
4. Η σύνδεση του νέου δικτύου με τα ενεργά τμήματα που έχουν κατασκευαστεί με παλιότερες εργολαβίες.
5. Η αναβάθμιση του αντλιοστασίου ύδρευσης Περαχώρας στη θέση Νταμάρι με την εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος με πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική σύνδεση, καθώς και την κατασκευή φρέατος άντλησης.
6. Η κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας του χαλύβδινου καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο προς τη δεξαμενή Λακμάδι.
Φωτογραφίες Υλοποίησης Πράξης “Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας”