Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Διαδικασίες Ύδρευσης

Αρχική

Διαδικασίες Ύδρευσης

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Διαδικασίες Ύδρευσης
ΔΕΥΑ Λουτρακίου Διαδικασίες Ύδρευσης

Διαδικασίες Ύδρευσης

Μάθετε εύκολα ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για να εκτελέσετε με ταχύτητα διάφορες ενέργειες που επιθυμείτε όπως η υδροδότηση, η μεταβίβαση και η διακοπή.

Για την οριστική ή προσωρινή υδροδότηση οικοδομής

Αιτήματα αλλαγής Χρήστη ή Ιδιοκτήτη

Για προσωρινή υδροδότηση επαγγελματικής δραστηριότητας 

Αιτήματα διαγραφής υδροδότησης

Αίτηση αλλαγής Ιδιοκτήτη | Διεύθυνση

Όταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της παροχής ύδρευσης επιθυμεί την αλλαγή στοιχείων (ονοματεπωνύμου)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά προς αποστολή

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση αλλαγής ονοματεπωνύμου ιδιοκτήτη
 • Απαραίτητο πεδίο με τσεκ (ν) στη δεξιά στήλη πριν την υπογραφή σας στο σημείο «Συμφωνώ επίσης όπως τα στοιχεία επικοινωνίας μου χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για ενημέρωσή μου σχετικά…..)»
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μισθωτή
  Αποδεικτικό εξόφλησης 80€ εγγύησης κατανάλωσης νερού σε μία από τις κάτωθι τράπεζες.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση στην αιτιολογία να αναγράφεται η λέξη “ΝΕΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ” και ο Κωδικός Καταναλωτή σας, που βρίσκεται επάνω αριστερά στο λογαριασμό ύδρευσης
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Να μην υπάρχει ουδεμία οικονομική εκκρεμότητα στην παροχή
 • Να μας γνωρίσει τηλέφωνο επικοινωνίας

Όταν διαφορετικό πρόσωπο εκτός του ιδιοκτήτη (συγγενικό ή έταιρο πρόσωπο της παροχής ύδρευσης αιτείται την αλλαγή ονοματεπωνύμου

Απαραίτητα Δικαιολογητικά προς αποστολή (βάσει Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να προσκομίσει):

 • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά
 • Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη ή πληρεξούσιο
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτηθέντος
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας εξουσιοδοτημένου

Επισημαίνεται ότι δε θα γίνεται δεκτό κανένα αίτημα χωρίς τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται στην αιτιολογία κατάθεσης τον κωδικό καταναλωτή και τον λόγο κατάθεσης (π.χ. Δόση διακανονισμού, έναντι, κτλ)

deya_loutraki_trapezes

alpha
GR72 0140 8940 8940 0200 1000 030

deya_loutraki_trapezes02

eurobank
GR12 0260 1950 0009 2020 0204 365

deya_loutraki_trapezes01

peiraeus
GR77 0172 5230 0055 2305 4574 801​

deya_loutraki_ethniki_trapeza

national
GR 290 110 402 00000 4020 0218 069

Αίτηση αλλαγής Χρήστη

Όταν ο ίδιος ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ της παροχής ύδρευσης επιθυμεί την αλλαγή ονοματεπωνύμου

Απαραίτητα Δικαιολογητικά προς αποστολή

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση αλλαγής ονοματεπωνύμου νέου ΧΡΗΣΤΗ. Απαραίτητο πεδίο με τσεκ (ν) στη δεξιά στήλη πριν την υπογραφή στο σημείο « Συμφωνώ επίσης όπως τα στοιχεία επικοινωνίας μου χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για ενημέρωσή μου σχετικά…..)»
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μισθωτή
 • Αποδεικτικό εξόφλησης 80€ εγγύησης κατανάλωσης νερού σε μία από τις κάτωθι τράπεζες
 • Απαραίτητη προϋπόθεση στην αιτιολογία να αναγράφεται η λέξη “ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ” και ο Κωδικός Καταναλωτή που βρίσκεται επάνω αριστερά στο λογαριασμό ύδρευσης
 • Ηλεκτρονικό συμφωνητικό μίσθωσης
 • Να μην υπάρχει ουδεμία οικονομική εκκρεμότητα στην παροχή
 • Να μας γνωρίσει τηλέφωνο επικοινωνίας

Όταν διαφορετικό πρόσωπο εκτός του μισθωτή δηλ. συγγενικό ή έταιρο πρόσωπο αιτείται την αλλαγή ονοματεπωνύμου

Απαραίτητα Δικαιολογητικά προς αποστολή (βάσει Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να προσκομίσει):

 • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά
 • Εξουσιοδότηση του μισθωτή ή πληρεξούσιο
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτηθέντος
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας εξουσιοδοτημένου

Επισημαίνεται ότι δε θα γίνεται δεκτό κανένα αίτημα χωρίς τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η εγγύηση κατανάλωσης επιστρέφεται μετά από έγγραφο αίτημα του μισθωτή περί αποχώρησης από το ακίνητο, αποστέλλοντας παράλληλα την αστυνομική του ταυτότητα και αριθμό IBAN αυστηρά του ίδιου του μισθωτή.

Δύναται συμπληρωματικά να προβεί σε διακοπή υδρομέτρου αποστέλλοντας αποδεικτικό εξόφλησης τέλους διακοπής 22,93€, σε μία από τις κάτωθι τράπεζες με αιτιολογία τη λέξη “ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΤΗ” και τον Κωδικό Καταναλωτή

deya_loutraki_trapezes

alpha
GR12 0260 1950 0009 2020 0204 365​

deya_loutraki_trapezes02

eurobank
GR12 0260 1950 0009 2020 0204 365

deya_loutraki_trapezes01

peiraeus
GR77 0172 5230 0055 2305 4574 801​

deya_loutraki_ethniki_trapeza

national
GR 290 110 402 00000 4020 0218 069

Smart Ville

Smart Ville