Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Προμήθεια – Εγκατάσταση & Λειτουργία Συστήματος Βελτίωσης της Λειτουργίας των Δικτύων Ύδρευσης και Μείωσης των Απωλειών Πόσιμου Νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. – Αγίων Θεοδώρων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020

Φορέας Υλοποίησης : Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων

Διάρκεια Σύμβασης : 16 μήνες

Έργο : Προμήθεια – Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων

Title : Procurement and installation of telemetry and leakage control systems in the water distribution network of the minicipality of Loutraki – Agioi Theodoroi

Κύριος Στόχος Έργου : Διασφάλιση επάρκειας, ποιότητας και διάθεσης πόσιμου νερού

Ανάδοχος : Ένωση οικονμικών φορέων με την επωνυμία «ΑΚΑΤΤ Α.Ε – ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

Περιγραφή : Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: PLC, για να συμπεριλάβει τους νέους σταθμούς, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών για την επικοινωνία του ΚΣΕ με τους νέους ΤΣΕ και προμήθεια δύο Η/Υ Client και Φορητού Η/Υ – Web Client (Φορητός Σταθμός Ελέγχου – ΦΣΕ)SCADA για τους 36 σταθμούς. Ένταξη των νέων σταθμών καθώς και του ΚΣΕ Αγ. Θεοδώρων στο υπάρχον σύστημα Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού, εφαρμογή Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων-Ποιοτικού Ελέγχου και διασύνδεση με τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου διαρροών και μοντελοποίησης.

Προμήθεια – Εγκατάσταση & Λειτουργία Συστήματος Βελτίωσης της Λειτουργίας των Δικτύων Ύδρευσης και Μείωσης των Απωλειών Πόσιμου Νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. – Αγίων Θεοδώρων