Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Βιολογικός Καθαρισμός

Αρχική

Βιολογικός Καθαρισμός

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Βιολογικός Καθαρισμός
ΔΕΥΑ Λουτρακίου Βιολογικός Καθαρισμός
0 +
Χρόνια εμπειρίας

Η Τεχνολογία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος

Ο Βιολογικός Καθαρισμός είναι η διαδικασία που διαχωρίζει τις επικίνδυνες και μολυσματικές ουσίες από το νερό στα λύματα, ώστε το νερό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον. Ο σκοπός είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον χωρίς να το επιβαρύνει και να περιορίζεται η σπατάλη των υδάτων

Επιτυγχάνεται η ανακύκλωση νερού 

Συντελεί σημαντικά στην μείωση της κατανάλωσης νερού

Στηρίζει την οικονομία, μειώνοντας σημαντικά τα έξοδα

Αποτελεί έναν αποδοτικό τρόπο προστασίας του περιβάλλοντος 

0 K+

Bottle /Month

0 +

Shop Branch

0 +

Loyal Customer

0 +

Product Variant

Δεν υπάρχει Ζωή χωρίς Νερό

Τα Στάδια του Βιολογικού Καθαρισμού

EVAPORATION

Πρωτοβάθμια επεξεργασία

Στοχεύει κυρίως στην αφαίρεση υλικών όπως λίπη, άμμος, κ.α., με μηχανική μέθοδο. Στην συνέχεια γίνεται απομάκρυνση αντικειμένων που εγκυμονούν κινδύνους για να αποφευχθούν κίνδυνοι που θα επηρεάσουν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό

VALVE

Δευτεροβάθμια επεξεργασία

Εδώ απομακρύνονται βιολογικά απόβλητα, όπως ανθρώπινα απόβλητα, απορρυπαντικά κ.α. Η μέθοδος αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους. Σε όλες τις περιπτώσεις οι αποικοδομητές καταναλώνουν υλικά όπως ζάχαρη

WATER TOWER

Τριτοβάθμια επεξεργασία

Σκοπός της είναι η αφαίρεση βαρέων μετάλλων και τοξικών ή άλλων συστατικών. Λόγω υψηλού κόστους η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται όταν η παρουσία βιομηχανικών αποβλήτων είναι σημαντική , με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων αυτών (π.χ στην βιομηχανία, για άρδευση ή για χώρους αναψυχής).

Σημαντικά να γνωρίζουμε

To καθαρό και προσβάσιμο νερό για όλους είναι ένα απαραίτητο κομμάτι του κόσμου στον οποίο θέλουμε να ζούμε. Στον πλανήτη υπάρχει επαρκές γλυκό νερό για να το πετύχουμε αυτό. Εξαιτίας όμως των κακών οικονομικών συνθηκών και των ελλιπών υποδομών, κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι και ιδίως παιδιά, πεθαίνουν από ασθένειες που συνδέονται με την ανεπαρκή παροχή νερού, την αποχέτευση και την υγιεινή.

Νερό
30%

2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού από το 1990, ωστόσο, 663 εκατομμύρια παραμένουν χωρίς νερό

Άρδευση
70%

Περίπου το 70% του συνόλου του νερού που προέρχεται από τα ποτάμια, τις λίμνες και τον υδροφόρο ορίζοντα χρησιμοποιείται για την άρδευση

Λύματα
80%

Περισσότερο από το 80% των λυμάτων που οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητές καταλήγει σε ποτάμια ή στη θάλασσα χωρίς καμία επεξεργασία