Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Τιμολογιακή Πολιτική

Αρχική

Τιμολογική Πολιτική

Τιμολογιακή Πολιτική Ύδρευσης / Αποχέτευσης από 16/02/2022 Κ.Ε.

Οικιακό με αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΟ1Α1)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,191
16-250,51
26-331,42
άνω των 343,85
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Τέλος χρήσης υπονόμων 60% αξίας του νερού
 • Πάγια κατανάλωση 15 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 30 m3 νερού διαμορφώνεται σε 15,20 € με τον ΦΠΑ

Οικιακό με αποχετευτική σύνδεση με Ε.Τ. 80% (ΑΘΟ1Α1)

Μηνιαία Κατανάλωση κλίμακα (m3)Τιμή νερού €/m3
0-150,125
16-250,33
26-330,92
άνω των 342,55
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Τέλος χρήσης υπονόμων 64% αξίας του νερού
 • Πάγια κατανάλωση 15 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 30 m3 νερού διαμορφώνεται σε 15,40 € με τον ΦΠΑ

Οικιακό χωρίς αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΟ1Α0)

Μηνιαία Κατανάλωση κλίμακα (m3)Τιμή νερού €/m3
0-150,30
16-250,71
26-332,10
άνω των 345,60
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,75€
 • Πάγια κατανάλωση 15 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 30 m3 νερού διαμορφώνεται σε 14,51 € με τον ΦΠΑ

Οικιακό χωρίς αποχετευτική σύνδεση με
Ε.Τ. 80% (ΑΘΟ1Α0)

Μηνιαία Κατανάλωση κλίμακα (m3)Τιμή νερού €/m3
0-150,165
16-250,39
26-331,15
άνω των 343,10
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,75€
 • Πάγια κατανάλωση 15 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 30 m3 νερού διαμορφώνεται σε 14,84 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό βιομηχανικό με αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ1Α1)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,26
16-250,50
26-500,60
51-1000,95
101-3001,35
άνω των 3011,65
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Τέλος χρήσης υπονόμων 70% αξίας του νερού
 • Πάγια κατανάλωση 25 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 50 m3 νερού διαμορφώνεται σε 40,02 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό βιομηχανικό με αποχετευτική σύνδεση με Ε.Τ. 80% (ΑΘΕ1Α1)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,17
16-250,34
26-500,40
51-1000,63
101-3000,91
άνω των 3011,10
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Τέλος χρήσης υπονόμων 70% αξίας του νερού
 • Πάγια κατανάλωση 25 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 50 m3 νερού διαμορφώνεται σε 40,02 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό βιομηχανικό χωρίς αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ1Α0)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,47
16-250,76
26-500,92
51-1001,50
101-3001,80
άνω των 3012,25
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Πάγια κατανάλωση 25 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 50 m3 νερού διαμορφώνεται σε 37,57 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό βιομηχανικό χωρίς αποχετευτική σύνδεση με Ε.Τ. 80% (ΑΘΕ1Α0)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,25
16-250,44
26-500,50
51-1000,85
101-3001,10
άνω των 3011,32
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Πάγια κατανάλωση 25 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 50 m3 νερού διαμορφώνεται σε 39,05 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό τουριστικό με αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ2Α1)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,26
16-250,50
26-500,60
51-1000,95
άνω των 1011,35
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Τέλος χρήσης υπονόμων 70% αξίας του νερού
 • Πάγια κατανάλωση 25 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 50 m3 νερού διαμορφώνεται σε 40,02 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό τουριστικό με αποχετευτική σύνδεση με Ε.Τ. 80% (ΑΘΕ2Α1)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,17
16-250,34
26-500,40
51-1000,63
101 - 3000,91
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Τέλος χρήσης υπονόμων 70% αξίας του νερού
 • Πάγια κατανάλωση 25 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 50 m3 νερού διαμορφώνεται σε 40,04 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό τουριστικό με αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ2Α0)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,47
16-250,76
26-500,92
51-1001,50
101 - 3001,80
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Πάγια κατανάλωση 25 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 50 m3 νερού διαμορφώνεται σε 37,57 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό τουριστικό χωρίς αποχετευτική σύνδεση με Ε.Τ. 80% (ΑΘΕ2Α0)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,25
16-250,44
26-500,50
51-1000,85
101 - 3001,10
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Πάγια κατανάλωση 25 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 50 m3 νερού διαμορφώνεται σε 39,05 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό εμφιάλωσης με αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ3Α1)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
για όλα τα κυβικά1,35
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Τέλος χρήσης υπονόμων 15% αξίας του νερού
 • Πάγια κατανάλωση 12,000 κυβικά / έτος

Επαγγελματικό εμφιάλωσης χωρίς αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ3Α0)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
για όλα τα κυβικά1,52
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Πάγια κατανάλωση 12.000 κυβικά / έτος

Βυτιοφόρα πόσιμου νερού χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΒ)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
για όλα τα κυβικά0,96
 • Πάγια κατανάλωση 1.000 κυβικά / έτος

Βυτιοφόρα πόσιμου νερού με Ε.Τ. 80% (ΑΘΒ)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
για όλα τα κυβικά0,54
 • Πάγια κατανάλωση 1.000 κυβικά / έτος

Οικιακό με αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΟ1Α1)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,191
16-250,51
26-331,42
άνω των 343,85
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Τέλος χρήσης υπονόμων 60% αξίας του νερού
 • Πάγια κατανάλωση 15 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 30 m3 νερού διαμορφώνεται σε 15,20 € με τον ΦΠΑ

Οικιακό με αποχετευτική σύνδεση με Ε.Τ. 80% (ΑΘΟ1Α1)

Μηνιαία Κατανάλωση κλίμακα (m3)Τιμή νερού €/m3
0-150,125
16-250,33
26-330,92
άνω των 342,55
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Τέλος χρήσης υπονόμων 64% αξίας του νερού
 • Πάγια κατανάλωση 15 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 30 m3 νερού διαμορφώνεται σε 15,40 € με τον ΦΠΑ

Οικιακό χωρίς αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΟ1Α0)

Μηνιαία Κατανάλωση κλίμακα (m3)Τιμή νερού €/m3
0-150,30
16-250,71
26-332,10
άνω των 345,60
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,75€
 • Πάγια κατανάλωση 15 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 30 m3 νερού διαμορφώνεται σε 14,51 € με τον ΦΠΑ

Οικιακό χωρίς αποχετευτική σύνδεση με
Ε.Τ. 80% (ΑΘΟ1Α0)

Μηνιαία Κατανάλωση κλίμακα (m3)Τιμή νερού €/m3
0-150,165
16-250,39
26-331,15
άνω των 343,10
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,75€
 • Πάγια κατανάλωση 15 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 30 m3 νερού διαμορφώνεται σε 14,84 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό βιομηχανικό με αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ1Α1)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,26
16-250,50
26-500,60
51-1000,95
101-3001,35
άνω των 3011,65
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Τέλος χρήσης υπονόμων 70% αξίας του νερού
 • Πάγια κατανάλωση 25 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 50 m3 νερού διαμορφώνεται σε 40,02 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό βιομηχανικό με αποχετευτική σύνδεση με Ε.Τ. 80% (ΑΘΕ1Α1)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,17
16-250,34
26-500,40
51-1000,63
101-3000,91
άνω των 3011,10
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Τέλος χρήσης υπονόμων 70% αξίας του νερού
 • Πάγια κατανάλωση 25 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 50 m3 νερού διαμορφώνεται σε 40,02 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό βιομηχανικό χωρίς αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ1Α0)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,47
16-250,76
26-500,92
51-1001,50
101-3001,80
άνω των 3012,25
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Πάγια κατανάλωση 25 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 50 m3 νερού διαμορφώνεται σε 37,57 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό βιομηχανικό χωρίς αποχετευτική σύνδεση με Ε.Τ. 80% (ΑΘΕ1Α0)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,25
16-250,44
26-500,50
51-1000,85
101-3001,10
άνω των 3011,32
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Πάγια κατανάλωση 25 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 50 m3 νερού διαμορφώνεται σε 39,05 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό τουριστικό με αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ2Α1)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,26
16-250,50
26-500,60
51-1000,95
άνω των 1011,35
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Τέλος χρήσης υπονόμων 70% αξίας του νερού
 • Πάγια κατανάλωση 25 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 50 m3 νερού διαμορφώνεται σε 40,02 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό τουριστικό με αποχετευτική σύνδεση με Ε.Τ. 80% (ΑΘΕ2Α1)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,17
16-250,34
26-500,40
51-1000,63
101 - 3000,91
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Τέλος χρήσης υπονόμων 70% αξίας του νερού
 • Πάγια κατανάλωση 25 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 50 m3 νερού διαμορφώνεται σε 40,04 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό τουριστικό με αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ2Α0)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,47
16-250,76
26-500,92
51-1001,50
101 - 3001,80
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Πάγια κατανάλωση 25 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 50 m3 νερού διαμορφώνεται σε 37,57 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό τουριστικό χωρίς αποχετευτική σύνδεση με Ε.Τ. 80% (ΑΘΕ2Α0)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
0-150,25
16-250,44
26-500,50
51-1000,85
101 - 3001,10
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Πάγια κατανάλωση 25 κυβικά / μήνα
 • Με βάση την παραπάνω κλιμακωτή τιμολόγηση η συνολική χρέωση για κατανάλωση διμήνου 50 m3 νερού διαμορφώνεται σε 39,05 € με τον ΦΠΑ

Επαγγελματικό εμφιάλωσης με αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ3Α1)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
για όλα τα κυβικά1,35
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Τέλος χρήσης υπονόμων 15% αξίας του νερού
 • Πάγια κατανάλωση 12,000 κυβικά / έτος

Επαγγελματικό εμφιάλωσης χωρίς αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ3Α0)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
για όλα τα κυβικά1,52
 • Πάγιο τέλος/μήνα 1,80€
 • Πάγια κατανάλωση 12.000 κυβικά / έτος

Βυτιοφόρα πόσιμου νερού χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΒ)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
για όλα τα κυβικά0,96
 • Πάγια κατανάλωση 1.000 κυβικά / έτος

Βυτιοφόρα πόσιμου νερού με Ε.Τ. 80% (ΑΘΒ)

Μηνιαία Κατανάλωση - Κλίμακα (m3)Τιμή Νερού €/m3
για όλα τα κυβικά0,54
 • Πάγια κατανάλωση 1.000 κυβικά / έτος

Χρεώνεται το ήμισυ του τελικού ποσού πληρωμής του αντίστοιχου οικιακού τιμολογίου. Το τελικό ποσό πληρωμής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του παγίου. Ως εκ τούτου η πάγια κατανάλωση για τα τιμολόγια με αποχετευτική σύνδεση (Α1) διαμορφώνεται σε 23 m3 νερού ανά μήνα, και για τα τιμολόγια χωρίς αποχετευτική σύνδεση (Α0) διαμορφώνεται σε 24 m3 νερού ανά μήνα.

Η ειδική τιμολόγηση πολυτέκνων εφαρμόζεται στις οικογένειες με 3 και πάνω προστατευόμενα παιδιά (μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους τους ή εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του 25ου έτους). Δικαιολογητικά που υποβάλλονται τον Ιανουάριο κάθε έτους για την ανανέωση του τιμολογίου:

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας

• Αντίγραφο ταυτότητας της Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Η ειδική τιμολόγηση Α.με.Α. εφαρμόζεται σε όσους έχουν αναπηρία πάνω από 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000 € προσαυξημένο με 3.000 € για κάθε παιδί. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται τον Ιανουάριο κάθε έτους για την ανανέωση του τιμολογίου:

• Πιστοποιητικό αναπηρίας

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας

• Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους

Χρεώνεται το 35% του τελικού ποσού πληρωμής του αντίστοιχου οικιακού τιμολογίου για καταναλώσεις έως 20 m3/μήνα. Στις περιπτώσεις υπέρβασης της κατανάλωσης χρεώνεται κανονικά το αντίστοιχο οικιακό τιμολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η κατάχρηση της ευνοϊκής τιμολόγησης για κατανάλωση άνω του θεσπισμένου ορίου.

Η ειδική τιμολόγηση δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων εφαρμόζεται σε όσους έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 8.000 €. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται τον Ιανουάριο κάθε έτους για την ανανέωση του τιμολογίου:

• Βεβαίωση χορήγησης προνοιακού επιδόματος

• Αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας

• Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους

Η ειδική τιμολόγηση εγγεγραμμένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο εφαρμόζεται σε όσους διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται τον Ιανουάριο κάθε έτους για την ανανέωση του τιμολογίου:

• Βεβαίωση εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του οικείου Δήμου

• Αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας

(επιβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων σε ποσοστό αντίστοιχο με τα οικιακά τιμολόγια της περιοχής): 0,65 €/ m3 ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

(επιβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων σε ποσοστό αντίστοιχο με τα οικιακά τιμολόγια της περιοχής ): 0,37 €/ m3 ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

(επιβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων σε ποσοστό αντίστοιχο με τα οικιακά τιμολόγια της περιοχής): 0,27 €/ m3 ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

(επιβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων σε ποσοστό αντίστοιχο με τα οικιακά τιμολόγια της περιοχής): 0,16 €/ m3 ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

Στα Τιμολόγια Νομικών Προσώπων και του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων με και χωρίς Ε.Τ. 80% η επιβολή τέλους χρήσης υπονόμων γίνεται βάσει του Β.Δ. – ΦΕΚ 171/Α’/1958 (άρθρο 82) όπως τροποποιήθηκε με τν Ν. 4483/2017 –ΦΕΚ 107/Α’/2017 (άρθρο 135).

Η παρούσα απόφαση πρέπει να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 ν.1069/80 ή την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας βάσει της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020.

Στα τιμολόγια Δ.Ε. – Αγίων Θεοδώρων επιβάλλεται ειδικό τέλος ίσο με το 80% της αξίας νερού για τα έτη 2022 και 2023 (άρθρο 11 Ν. 1069/80).

Πίνακας Δικαιωμάτων (τελών) Ύδρευσης 2022

Άρθρο ΚανονισμούΠαρεχόμενη Υπηρεσία & Διακαίωμα (τέλος) ΎδρευσηςΠοσό Δικαιώματος σε ευρώΦ.Π.Α. 24%Σύνολο
25 27/3Δικαίωμα Σύνδεσης Παροχής: καταβάλλεται πριν την έκδοση της εντολής σύνδεσης, δεν περιλαμβάνει τυχόν εργασία σύνδεσης16038,40198,40
29.1 28/3Δικαίωμα Επανασύνδεσης Παροχής: καταβάλλεται για την επανασύνδεση παροχής που έχει διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο. Περιλαμβάνει την εργασία (αφαίρεση τάπας, άνοιγμα κρουνού)45,3810,8956,27
25 29/3Εγγύηση Κατανάλωσης Νερού: για τις νέες παροχές η σε περίπτωση αλλαγής καταναλωτή80,00045,00
25 30/3Δικαίωμα Επιθεώρησης Παροχής: καταβάλλεται όταν ενεργείται επιθεώρηση (ύστερα από αίτηση) για την εξακρίβωση τυχόν ζημιών στην παροχή12,613,0215,63
25 31/3Δικαίωμα Ελέγχου Υδρομέτρου: καταβάλλεται όταν ενεργείται επί τόπου έλεγχος του υδρομέτρου (ύστερα από αίτηση) για την εξακρίβωση τυχόν βλάβης η επέμβασης8,402,0210,42
29.1 32/3Δικαίωμα Διακοπής Παροχής: καταβάλλεται για διακοπή παροχής μετά από αίτηση του καταναλωτή. Περιλαμβάνει την εργασία (τοποθέτηση τάπας κλείσιμο κρουνού)18,494,4422,93
29.2 33/3Δικαίωμα Αφαίρεσης (αποξήλωσης παροχής): καταβάλλεται για αφαίρεση παροχής μετά από την αίτηση του καταναλωτή. Περιλαμβάνει την εργασία απομάκρυνσης του υδρομέτρου, φρεατίων και σωληνώσεων. 95,8022,99118,79
33 34/3Δικαίωμα Ογκομέτρησης Υδρομέτρου: καταβάλλεται όταν ενεργείτε εργαστηριακός έλεγχος ακριβείας του υδρομέτρου ύστερα από αίτηση. Περιλαμβάνει την εργασία αφαίρεσης, ελέγχου και επανατοποθέτησης.27,736,6534,38
39 35/3Δαικάιωμα Αντικατάστασης Υδρομέτρου: καταβάλλεται για την αντικατάσταση του υδρομέτρου ύστερα από αίτηση. Περιλαμβάνει την εργασία αφαίρεσης και τοποθέτησης. Δεν περιλαμβάνεται η αξία του υδρομέτρου.23,535,6534,38
41.1 36/3Εγγύηση Αντικατάστασης Ζημιών: καταβάλλεται από τρίτους (εργολάβους Δ.Ε.) που εκτελούν έργα πλησίον αγωγών της εταιρείας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - Αγίων Θεοδώρων)500,00620,00

Πρόστιμο Υπερκατανάλωσης

Άρθρο ΚανονισμούΥπερκατανάλωση νερούΔιακοπή έως 10 μέρεςΔιακοπή έως 3 μήνεςΟριστική διακοπή
3.5 38/3 75/4Πάνω από τα καθορισμένα όρια οικίες 25m3/μήνα, κοινόχρηστα 5me/μήνα, αποθήκες 4m3/μήναΜε εντολή του Δ/ντή και Προέδρου, πρόστιμο (απόφαση Δ.Σ.)Πρόστιμο (απόφαση Δ.Σ.)Πρόστιμο (απόφαση Δ.Σ.)

Smart Ville

Smart Ville