Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Ρυθμίσεις Οφειλών

Αρχική

Ρυθμίσεις Οφειλών

Ο Λογαριασμός μου
Ο Λογαριασμός μου

Ρυθμίστε τις οφειλές του λογαριασμού σας

Μάθετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις ρυθμίσεις

Επιλέξτε το πλάνο των δόσεων που σας καλύπτει

Ενημερωθείτε για την πολιτική ακύρωσης

Δείτε αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

Ρυθμίστε τις οφειλές σας

Σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ 51/4/17-4-18 δύνανται να ρυθμιστούν οι οφειλές των λογαριασμών σας με ανάλογη διαγραφή των τόκων ως κάτωθι : 

 • απαλλαγή 100% των τόκων με εφάπαξ καταβολή ή ανάλογα με το φορολογητέο εισόδημά σας
 • απαλλαγή 80% των τόκων με 2 έως 20 δόσεις,
 • απαλλαγή 70% των τόκων με 21 έως 40 δόσεις,
 • απαλλαγή 60% των τόκων με 41έως 60 δόσεις,
 • απαλλαγή 50% των τόκων με 61 έως 80 δόσεις και
 • απαλλαγή 40% των τόκων με 81 έως 100 δόσεις.

Ποσό Δόσης

Το ποσό δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20€ ανά μήνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα λαμβάνονται υπ΄όψη πιστοποίηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), βεβαίωση εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, βεβαίωση χορήγησης προνομιακού επιδόματος, βεβαίωση Ανεργίας κ.ά.

Πολιτική Ακύρωσης

Μετά την 3η ληξιπρόθεσμη δόση ακολουθεί ακύρωση της ρύθμισης λόγω ασυνέπειας και ενσωμάτωση του υπολοίπου της οφειλής στους περιοδικούς λογαριασμούς ύδρευσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο  (μεγάλο ποσό οφειλής ή όταν ο οφειλέτης είναι και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ή προηγούμενος μισθωτής) δύναται το ακυρωμένο ποσό οφειλής μετά από απόφαση ΔΣ να ανατεθεί στη ΔΟΥ του οφειλέτη.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για Ιδιοκτήτες

 • Πλήθος δόσεων ή ύψος του πληρωτέου ποσού ανά μήνα
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας

'Αλλα άτομα (εκτός ιδιοκτήτη)

 • Πλήθος δόσεων ή ύψος του πληρωτέου ποσού ανά μήνα
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας όταν δεν έχει δηλώσει ακόμη στη ΔΕΥΑ την αλλαγή ιδιοκτησίας
 • Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη
 • Μισθωτήριο σε περίπτωση μίσθωσης
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτηθέντος
 • Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους ιδιοκτήτη
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας

Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

1 Συλλέξτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα ή αποστείλτε το αίτημά σας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο [email protected]

2 Θα λάβετε από τη ΔΕΥΑ έντυπο αίτησης-δήλωσης διακανονισμού προς συμπλήρωση, με τις απαραίτητες οδηγίες συμπλήρωσης. 

3 Η δήλωση διακανονισμού θα πρέπει να θεωρηθεί μέσω ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά μέσω GOV και να επιστραφεί στη ΔΕΥΑ

4 Θα λάβετε το Δοσολόγιό και τον  κωδικού πληρωμής για την εξόφληση των δόσεων 

5 Αποστείλτε στη ΔΕΥΑ το αποδεικτικό πληρωμής μαζί με την ανωτέρω υπογεγραμμένη αίτηση

6 Ο κάθε ένας κωδικός δόσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεύτερη φορά.

Σε περίπτωση που από λάθος χρησιμοποιηθεί ο ίδιος κωδικός δόσης, αυτόματα το σύστημα είτε θα δημιουργήσει προκαταβολή η οποία θα εξοφλήσει επόμενο λογαριασμό σας είτε θα τον επιστρέψει στην Τράπεζά σας. Σε περίπτωση που γίνει χρήση λάθος κωδικού, το σύστημα θα τον επιστρέψει στην Τράπεζά σας.

Smart Ville

Smart Ville