Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Προμήθεια – Εγκατάσταση & Λειτουργία Συστήματος Βελτίωσης της Λειτουργίας των Δικτύων Ύδρευσης και Μείωσης των Απωλειών Πόσιμου Νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. – Αγίων Θεοδώρων

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων ΕΣΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020 Φορέας Υλοποίησης : Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων Διάρκεια Σύμβασης : 16 μήνες Έργο : Προμήθεια – Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων Title : Procurement […]