Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης νερού Ισθμίας – 2η Δημοπράτηση

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Προκυρήξεις - Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Ημερομηνία προθεσμίας: 14/12/2023 – Τοπική ώρα: 11:00 Έργο : Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία μονάδας Αφαλάτωσης Ισθμίας – 2η Δημοπράτηση Προπολογισμός :  2.252.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρωνπροκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, […]

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης νερού Αγ. Θεοδώρων

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Προκυρήξεις - Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Ημερομηνία : 24/11/2023 Έργο : Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία μονάδας Αφαλάτωσης Αγίων Θεοδώρων Προπολογισμός :  2.239.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο […]

Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ισθμίας

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Προκυρήξεις - Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Ημερομηνία προθεσμίας: 12/10/2023 Τοπική ώρα : 11:00 π.μ. Έργο : Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ισθμίας Εκτιμώμενη αξία :  4.600.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) […]

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης νερού Ισθμίας

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Προκυρήξεις - Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Ημερομηνία προθεσμίας: 25/10/2023 Τοπική ώρα : 10:00 Έργο : Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία μονάδας Αφαλάτωσης Ισθμίας Εκτιμώμενη αξία :  2.792.480,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού […]

Ορισμός νέων ημερομηνιών της σύμβασης «Επέκταση-εκσυγχρονισμός έργων συλλογής, άντλησης και μεταφοράς ακαθάρτων Λουτρακίου»

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Προκυρήξεις - Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Ημερομηνία : 22/09/2023 Τοπική ώρα : 11:00 Έργο : Επέκταση-εκσυγχρονισμός έργων συλλογής,άντλησης και μεταφοράς ακαθάρτων Λουτρακίου Πρακτικό Συνεδρίασης : 11/22-09-2023 Ορισμός νέων ημερομηνιών διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης «Επέκταση-εκσυγχρονισμός έργων συλλογής, άντλησης και μεταφοράς ακαθάρτων Λουτρακίου», αριθ. μελέτης 79/2022, χρηματοδοτούμενης μέσω του […]

Επέκταση – Εκσυγχρονισμός Έργων Συλλογής – Άντλησης & Μεταφοράς Ακαθάρτων Λουτρακίου

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Προκυρήξεις - Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Ημερομηνία : 31/07/2023 Τοπική ώρα : 10:00 Έργο : Επέκταση – Εκσυγχρονισμός Έργων Συλλογής, Άντλησης και Μεταφοράς Ακαθάρτων Λουτρακίου Εκτιμώμενη αξία : 6.200.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) Αρ. Πρωτοκόλλου Περίληψης Διακήρυξης : 2502/26-06-2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων […]