Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ισθμίας

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Προκυρήξεις - Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Ημερομηνία προθεσμίας: 12/10/2023 Τοπική ώρα : 11:00 π.μ. Έργο : Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ισθμίας Εκτιμώμενη αξία :  4.600.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) […]

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης νερού Ισθμίας

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Προκυρήξεις - Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Ημερομηνία προθεσμίας: 25/10/2023 Τοπική ώρα : 10:00 Έργο : Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία μονάδας Αφαλάτωσης Ισθμίας Εκτιμώμενη αξία :  2.792.480,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού […]

Ορισμός νέων ημερομηνιών της σύμβασης «Επέκταση-εκσυγχρονισμός έργων συλλογής, άντλησης και μεταφοράς ακαθάρτων Λουτρακίου»

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Προκυρήξεις - Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Ημερομηνία : 22/09/2023 Τοπική ώρα : 11:00 Έργο : Επέκταση-εκσυγχρονισμός έργων συλλογής, άντλησης και μεταφοράς ακαθάρτων Λουτρακίου Πρακτικό Συνεδρίασης : 11/22-09-2023 Ορισμός νέων ημερομηνιών διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης «Επέκταση-εκσυγχρονισμός έργων συλλογής, άντλησης και μεταφοράς ακαθάρτων Λουτρακίου», αριθ. μελέτης 79/2022, χρηματοδοτούμενης μέσω […]

Επέκταση – Εκσυγχρονισμός Έργων Συλλογής – Άντλησης & Μεταφοράς Ακαθάρτων Λουτρακίου

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Προκυρήξεις - Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Ημερομηνία : 31/07/2023 Τοπική ώρα : 10:00 Έργο : Επέκταση – Εκσυγχρονισμός Έργων Συλλογής, Άντλησης και Μεταφοράς Ακαθάρτων Λουτρακίου Εκτιμώμενη αξία : 6.200.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) Αρ. Πρωτοκόλλου Περίληψης Διακήρυξης : 2502/26-06-2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων […]

Προμήθεια – Εγκατάσταση & Θέση σε Λειτουργία Τηλεμετρικού Συστήματος Πίεσης Παροχής Μεγάλων Καταναλωτών

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Προκυρήξεις - Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Ημερομηνία : 24/07/2023 Έργο : Προμήθεια – Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Τηλεμετρικού Συστήματος Ελέγχου Πίεσης – Παροχής Μεγάλων Καταναλωτών Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων Εκτιμώμενη αξία : 4.531.914,80 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) Αρ. Πρωτοκόλλου Περίληψης Διακήρυξης : 2501/26-06-2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΠΕΡΙΛΗΨΗ […]

Εξωτερικό Υδραγωγείο Πηγών Λουτρακίου

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Προκυρήξεις - Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Ημερομηνία : 01/12/2002 Έργο : Εξωτερικό Υδραγωγείο Πηγών Λουτρακίου Προϋπολογισμός : 1.860.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση : Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 1.427.266,62 € Πόροι : ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ: 72.733,38 € MIS : 5121665 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Μετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ […]