Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Ανακοινώσεις

Δελτίο Νερού 9 29-30/6

Ώρες παροχής νερού στις διάφορες περιοχές των Αγ. Θεοδώρων, οι σημαντικότερες βλάβες των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ (με κόκκινο χρώμα), καθώς και οι βασικές εργασίες (με μπλε χρώμα).

 

Σάββατο 29/6

 • Γόγολα 00:00-07:00 και 22:20-07:15
 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 01:45-06:00 και 23:50-07:30
 • Σκυρωνίδα 05:15-06:45 και 10:45-14:40
 • Μπεσκάκι 05:40-11:50 και 17:55-22:15
 • Αναγέννηση 06:00-06:45 και 12:25-17:30
 • Στοπ αφαλατώσεων 05:50-07:00. Επαναρρύθμιση και λειτουργία
 • Βλάβη τροφοδοτικού αγωγού Αγ. Θεοδώρων. Αποκάλυψη-απομόνωση δικτύου 08:00-10:20.
 • Μασιάρι φυσική ροή 17:00-07:30
 • Κοκ. Λιθάρι 22:00-23:45

 

Κυριακή 30/6

 • Σκυρωνίδα 02:00-04:45 και 05:40-08:30
 • Αγ. Φίλιππος 02:20-06:20
 • Αναγέννηση 07:30-
 • Ολοκληρώθηκε η 2η μηνιαία καταμέτρηση των υδρομέτρων. Καταρτίστηκαν οι κατάλογοι ελέγχου κατανάλωσης. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις ότι η υπερκατανάλωση και η αλόγιστη χρήση στέκονται εμπόδιο στην δίκαιη κατανομή του νερού.
 • Πάνω από 1.000 καταναλωτές παρουσιάζουν υπέρβαση της μηνιαίας κατανάλωσης σε σχέση με το καθορισμένο όριο των 15 κυβικών. Περισσότεροι από 200 μάλιστα έχουν υπερβεί τα 30 κυβικά. Την τρέχουσα εβδομάδα αρχίζει η εφαρμογή των κατασταλτικών μέτρων περιορισμού της σπατάλης νερού.
 • Μπεσκάκι 9:30-

(η συνέχεια στο επόμενο δελτίο)