Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Ανακοινώσεις

Δελτίο Νερού 10 30/6 – 1/7

Ώρες παροχής νερού στις διάφορες περιοχές των Αγ. Θεοδώρων, οι σημαντικότερες βλάβες των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ (με κόκκινο χρώμα), καθώς και οι βασικές εργασίες (με μπλε χρώμα).

Κυριακή 30/6
• Σκυρωνίδα 02:00-04:45 και 05:40-08:30 και 16:25-20:10
• Αγ. Φίλιππος 02:20-06:20 και 13:40-18:45
• Αναγέννηση 07:30-13:20
Ολοκληρώθηκε η 2η μηνιαία καταμέτρηση των υδρομέτρων. Καταρτίστηκαν οι κατάλογοι ελέγχου κατανάλωσης. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις ότι η υπερκατανάλωση και η αλόγιστη χρήση στέκονται εμπόδιο στην δίκαιη κατανομή του νερού.
• Πάνω από 1.000 καταναλωτές παρουσιάζουν υπέρβαση της μηνιαίας κατανάλωσης σε σχέση με το καθορισμένο όριο των 15 κυβικών. Περισσότεροι από 200 μάλιστα έχουν υπερβεί τα 30 κυβικά. Την τρέχουσα εβδομάδα αρχίζει η εφαρμογή των κατασταλτικών μέτρων περιορισμού της σπατάλης νερού.
• Μπεσκάκι 9:30-15:35 και 20:45-01:05
• Μασιάρι φυσική ροή 09:00-15:30 και 18:30-19:30
• Κοκ. Λιθάρι 10:20-11:35 και 13:15-14:40 και 15:45-16:40 και 22:10-23:40
• Γόγολα 15:30-18:30 και 22:00-01:00
• Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 17:00-19:00
Βλάβη παλιάς παροχής αμαξοστασίου 20:00-21:30. Διακοπή παροχής προς Κατσιβίρια. Προσωρινή απομόνωση.

Δευτέρα 1/7
• Αγ. Φίλιππος 00:00-03:05 και 11:00-14:00
• Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 00:00-06:00 και 08:30-12:30
• Αναγέννηση 00:15-06:15 και 14:30-21:30
• Σκυρωνίδα 01:00-03:20 και 05:20-06:35 και 12:20-14:50
Αποκατάσταση βλάβης αγωγού Κατσιβίρια, πλήρης κατάργηση παροχής αμαξοστασίου.
• Μασιάρι με αντλία 05:15-08:30 και 14:30-19:15
• Γόγολα 05:45-11:30 και 22:00-
Διακοπή ηλεκτροδότησης αμαξοστάσιο 08:50-09:45. Λειτουργία αφαλατώσεων 10:05.
• Κοκ. Λιθάρι 17:00-20:00
• Μπεσκάκι 21:00-21:50
21:50 Βλάβη αντλίας αμαξοστασίου προς ανατολικούς οικισμούς. Εκτός λειτουργίας. Τροφοδότηση μέσω βαρύτητας με μειωμένη παροχή.
• Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 22:30-
• Μπεσκάκι 22:40-
• Σκυρωνίδα 23:45-