Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Ανακοινώσεις

Δελτίο Νερού 8 26-28/6

Ώρες παροχής νερού στις διάφορες περιοχές των Αγ. Θεοδώρων, οι σημαντικότερες βλάβες των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ (με κόκκινο χρώμα), καθώς και οι βασικές εργασίες (με μπλε χρώμα).

 

Τετάρτη 26/6

 • Μασιάρι φυσική ροή από 25/6 22:50-10:00 και 10:45-13:30
 • Γόγολα από 25/6 23:00-04:15
 • Σκυρωνίδα 00:30-04:30
 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50 03:30-04:45
 • Μπεσκάκι 05:20-11:15
 • 10:00 Εργασίες συντήρησης μεγάλης αφαλάτωσης αμαξοστασίου. Στοπ για 4 ώρες. Αναγκαστική διακοπή του προγραμματισμού κατανομής του νερού. (Συνεχίζεται)
 • Αγ. Φίλιππος 11:45-14:15 (πίεση 8,5-9 bar, ανεπαρκής για τροφοδότηση με φυσική ροή)
 • Ανάγκη πρόσθετων εργασιών συντήρησης μεγάλης αφαλάτωσης αμαξοστασίου. Συνέχιση διακοπής έως τις 18:00.
 • Σκυρωνίδα 15:30-16:35
 • 16:30 Ολοκλήρωση τοποθέτησης των τριών νέων μεταλλικών δεξαμενών Αμαξοστασίου.
 • 18:20 Αποκατάσταση λειτουργίας αφαλατώσεων και γεωτρήσεων τροφοδοσίας. Αρχικός έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού. Σταδιακή επαναφορά κανονικού ρυθμού διανομής νερού.
 • Αναγέννηση 18:50-23:15
 • Μασιάρι με αντλία 18:50-23:15
 • Σκυρωνίδα 18:50-21:20
 • Μπεσκάκι 23:00-05:30
 • Γόγολα 23:30-09:00
 • Μασιάρι φυσική ροή 23:30-07:30

 

Πέμπτη 27/6

 • Βλάβη αντλίας Πανόραμα. Εξαγωγή-αντικατάσταση.
 • Κοκ. Λιθάρι 06:10-07:45 και 18:05-18:45 και 23:35-00:35
 • Σκυρωνίδα 08:20-11:30 και 13:15-14:05
 • Μασιάρι φυσική ροή 09:15-16:00
 • Αγ. Φίλιππος 10:25-14:30
 • Μπεσκάκι 16:35-21:50
 • Ολοκλήρωση αντικατάστασης τροφοδοτικών αγωγών χωριού και οικισμών στην θέση παλιά χωματερή. Καθαρισμός και δοκιμές. Σύνδεση και λειτουργία νέου δικτύου. Με το έργο δίνεται η δυνατότητα αύξησης της πίεσης τροφοδοσίας προς τους οικισμούς, κάνοντας πιο εύκολη την υδροδότηση των δεξαμενών με μεγαλύτερα υψόμετρα (Μασιάρι, Αγ. Φίλιππος, Γόγολα).
 • Γόγολα 16:35-01:00
 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50 21:30-01:00

 

Παρασκευή 28/6

 • Βλάβη αυτόματης βάνας δεξαμενής Γόγολα. Χειροκίνητη επί τόπου ρύθμιση έως 01:30.
 • Μασιάρι φυσική ροή 00:45-08:00 και 10:30-16:40 και 20:10-00:00
 • Αναγέννηση 00:55-08:00 και 13:05-17:05
 • Επισκευή βάνας Γόγολα
 • Αγ. Φίλιππος 01:30-08:00 και 9:00-12:00
 • Πτώση παροχής γεώτρησης Προϊκάμπια κατά 30 κυβικά την ημέρα
 • Σκυρωνίδα 01:30-05:00
 • Γόγολα 08:00-13:00 και 16:45-20:15
 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 08:45-13:20
 • Κοκ. Λιθάρι 12:05-14:15 και 20:15-23:15
 • Μπεσκάκι 14:30-20:05
 • Αγ. Φίλιππος 22:20-02:00

 

Σάββατο 29/6

 • Γόγολα 00:00-07:00
 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 01:45-06:00
 • Σκυρωνίδα 05:15-06:45
 • Μπεσκάκι 05:40-
 • Αναγέννηση 06:00-06:45
 • Στοπ αφαλατώσεων 05:50-07:00. Επαναρρύθμιση και λειτουργία

(συνέχεια στο επόμενο δελτίο)