Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Ανακοινώσεις

Δελτίο Νερού 5 17-19/6

Με βάση τον τρόπο υπολογισμού των απαιτούμενων παροχών ανά δεξαμενή συνεχίστηκε η διανομή του διαθέσιμου νερού κατά το διάστημα από 11 έως 16/6.

Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται οι ημερήσιες τροφοδοτήσεις των δεξαμενών Αγ. Θεοδώρων από το πρωί της 11/6 έως το πρωί της 14/6.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ώρες παροχής νερού στις διάφορες περιοχές των Αγ. Θεοδώρων, καθώς και οι σημαντικότερες βλάβες με τις αντίστοιχες ώρες διακοπής της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ (με κόκκινο χρώμμα).

Είναι προφανές ότι κάθε βλάβη πηγαίνει πίσω ή ανατρέπει τελείως τον σχεδιασμό διανομής του νερού για πολλές επιπλέον ώρες καθώς οι δεξαμενές είναι εντελώς άδειες και η πίεση των δικτύων πολύ χαμηλή.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιοχές που δεν αναφέρονται (π.χ. Πόλη Αγ. Θεοδώρων, Δεξαμενή Άνω Αγ. Θεοδώρων, Νέα Πολιτεία κλπ) έχει γίνει περιορισμός της παροχής στο ελάχιστο και γίνεται περιστασιακή ενίσχυση μόνο όταν παρουσιάζονται πολύωρες διακοπές υδροδότησης.

Δευτέρα 17/6

 • Αντλία Γόγολα προς Δεξαμενή 50 12:00-16:30 = 4,5 ώρες

Ενίσχυση για Κόκκινη Σπηλιά, Κιάφα Μπέκα, Πανόραμα κλπ Δυτικούς οικισμούς

 • Μασιάρι με φυσική ροή 11:00-17:30 = 6,5 ώρες

 • Μασιάρι με αντλία 17:45-3:45 = 10 ώρες

 • Αγ. Φίλιππος 5:00-7:00 και 15:00-17:20 = 4,3 ώρες

 • Αναγέννηση 17:30-00:30 = 7 ώρες

 • Γόγολα Δεξαμενή 6:00-18:00 = 12 ώρες

Οικισμοί Καλύβιζες, Σέσι, Άνω Κουλατζίκι

 • Μπεσκάκι 2 ώρες πρωί και 2 απόγευμα

 • Κόκκινο Λιθάρι 19:30-21:30 = 2 ώρες

 • Σκυρωνίδα 23:40-1:00 = 1,3 ώρες

Τρίτη 18/6

 • Γόγολα Δεξαμενή 0:30-6:00 = 5,5 ώρες

 • Μασιάρι με φυσική ροή 3:45-6:30 = 2,75 ώρες

 • Αγ. Φίλιππος 4:10-6:50 = 2,6 ώρες

 • Αντλία Γόγολα προς ΔΕΞ 50 4:10-5:30 = 1,5 ώρες

 • Σκυρωνίδα 4:15-5:45, 6:50-12:30 = 5,5 ώρες

 • 5:00 ΒΛΑΒΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΗ – ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΠ ΕΩΣ ΤΙΣ 7:00

 • Πλήρης λειτουργία αφαλατώσεων από 8:30

 • Γόγολα Δεξαμενή 7:00-16:10 = 9 ώρες

 • Γόγολα προς ΔΕΞ 50 11:00-16:20 = 5,3 ώρες (στάθμη 1,30 μ.)

 • Κόκ. Λιθάρι 12:50-13:40

 • Μασιάρι φυσική ροή 10:30-16:15

 • Μπεσκάκι 13:25-17:10

 • ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΙΣ OFF 16:15-18:10 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ. Λειτουργία μόνο η μεγάλη

 • Αναγέννηση 18:15-1:45

 • Μασιάρι φυσική ροή 18:10-20:10

 • Μασιάρι με αντλία 20:15-1:20

 • Τοποθέτηση μαγνητικού διακόπτη 250 Α στον γενικό πίνακα αφαλατώσεων. Αφαλατώσεις off 22:00-00:15

Τετάρτη 19/6

 • Κόκ. Λιθάρι 1:45-2:45

 • Αγ. Φίλιππος 1:55-4:40

 • Μασιάρι φυσική ροή 2:00-5:00 και 7:45-17:45

 • Γόγολα 4:40-8:30 και 14:20-21:00

 • Αντλία Γόγολα προς Δεξ. 50 4:45-7:00

 • Αναγέννηση 8:10-14:10 και 21:40-01:40

 • Σκυρωνίδα 10:00-11:00 και 14:00-17:45

 • ΥΦΑΛΜΥΡΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΠΟΥΡΑΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ 3-4 ΚΥΒΙΚΑ. STOP λειτουργίας.

 • Αγ. Φίλιππος 14:10-16:30

 • Μασιάρι φυσική ροή 20:00-23:45

 • Κόκ. Λιθάρι 21:15-22:20

 • Μπεσκάκι 21:15-01:30

 • Γόγολα 23:30-

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Τάσος Κ. Μαστραντωνάκης

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ