Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Ανακοινώσεις

Δελτίο Νερού 6 20-24/6

Ώρες παροχής νερού στις διάφορες περιοχές των Αγ. Θεοδώρων, οι σημαντικότερες βλάβες των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ (με κόκκινο χρώμα), καθώς και οι βασικές εργασίες (με μπλε χρώμα).

Πέμπτη 20/6

 • Γόγολα από Τετάρτη 23:30-06:30
 • Μασιάρι φυσική ροή 01:00-16:30
 • Αντλία Γόγολα προς Δεξ. 50 02:30-06:00 (στάθμη 90 cm)
 • Αγ. Φίλιππος 05:15-07:10
 • Εργασίες: Εξαγωγή γεώτρησης Μπουράκη. Καταστροφή συνδέσμου-συστολής αντλίας-σωλήνωσης. Αντικατάσταση επανατοποθέτηση (ολοκλήρωση-επαναλειτουργία γεώτρησης 15:30)

Σύνδεση πέρατος νέου τροφοδοτικού δικτύου δεξαμενής 1000 καθαρισμός δικτύων (15:00)

 • Σκυρωνίδα 05:25-06:35 και 8:50-13:30
 • Αναγέννηση 9:20-14:35
 • Μπεσκάκι 15:30-20:45
 • Γόγολα 15:30-21:30
 • Κοκ. Λιθάρι 19:00-20:00 και 21:20-22:40 και 23:20-00:25
 • Βλάβη κεντρικού αγωγού Ανατολικών οικισμών (Μπεσκάκι, Σκυρωνίδα, Κοκ. Λιθάρι). Διακοπή 00:20

 

Παρασκευή 21/6

 • Αγ. Φίλιππος 02:15-05:45
 • Αναγέννηση 02:30-16:30
 • Μασιάρι με αντλία 06:00-09:00
 • Βλάβη αγωγού αμαξοστασίου. Απομόνωση δικτύου stop αντλία προς δίκτυο Κατσιβίρια-Μασιάρι-Γόγολα
 • Βλάβη γενικής ασφάλειας αντλιών-γεωτρήσεων αμαξοστασίου 11:00-13:00
 • Απευθείας ένωση νέου δικτύου προς ανατολικούς οικισμούς (τμήμα αμαξοστάσιο έως γέφυρα ήλιου). Νέα παροχή προς περιοχή αμαξοστασίου. Ολοκλήρωση 17:30
 • Μπεσκάκι 11:00-17:00
 • Κοκ. Λιθάρι 14:30-15:30
 • Μασιάρι με αντλία 16:00-20:00
 • Σκυρωνίδα 21:00-01:30
 • Γόγολα 22:30-03:00

 

Σάββατο 22/6

 • Μπεσκάκι 05:15-9:15
 • 05:40 stop λειτουργίας μικρής αφαλάτωσης. Αποκατάσταση 08:00
 • Γόγολα 05:15-14:15
 • Αντλία Γόγολα προς Δεξ. 50 7:30-13:45
 • Μασιάρι φυσική ροή 8:45-15:20
 • Κοκ. Λιθάρι 11:45-13:15
 • Αγ. Φίλιππος 14:15-16:45
 • Αναγέννηση 15:45-21:45
 • Μασιάρι με αντλία 15:45-18:15
 • Σκυρωνίδα 16:40-19:45
 • Μπεσκάκι 18:55-23:50
 • Μασιάρι φυσική ροή 22:50-11:00
 • Αγ. Φίλιππος 22:30-02:15

 

Κυριακή 23/6

 • Γόγολα 00:15-05:00 και 09:35-12:35 και 16:45-19:15
 • Αντλία Γόγολα προς Δεξ. 50 01:45-05:00 και 9:45-11:00 και 17:45 – 19:00
 • Κοκ. Λιθάρι 02:20 – 03:55 και 04:20 – 05:50 και 19:45 – 21:20
 • Σκυρωνίδα 9:00 – 13:10
 • Αγ, Φίλιππος 9:10 – 11:20 και 20:50 – 23:30
 • Αναγέννηση 12:1 5 – 16:30
 • Μασιάρι με αντλία 12:15 – 16:30
 • Μπεσκάκι 15:30 – 20:15
 • Μασιάρι φυσική ροή 16:50 – 06:45

 

Δευτέρα 24/6

 • Σκυρωνίδα 0:00 – 03:30 και 15:00 – 18:00 και 19:55-22:35
 • Γόγολα 0:15 – 03:15 και 05:30 – 08:00 και 14:40 – 18:00 και 23:15 – 02:30
 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50 05:45 – 08:00 και 14:45 – 18:00
 • Μπεσκάκι 06:20 – 13:00 και 19:40 – 21:40
 • Μασιάρι με αντλία 08:00 – 15:00
 • Αναγέννηση 08:10 – 14:40
 • Κοκ. Λιθάρι 12:30 – 14:10
 • Μασιάρι φυσική ροή 16:15 – Αγ. Φίλιππος 22:45-04:05

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Τάσος Κ. Μαστραντωνάκης

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ