Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Ανακοινώσεις

Δελτίο Νερού 3 (17/06)

Ο σχεδιασμός της ΔΕΥΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου της λειψυδρίας έχει ξεκινήσει από το έτος 2022 με την εκπόνηση δύο μελετών μονάδων αφαλάτωσης, μία εκ των οποίων για την Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων, που εντάχθηκαν για χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

Ιδιαίτερα όμως από την αρχή του χρόνου η Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου σε δύο κύριους άξονες:

 • Πρώτον στην εξεύρεση πρόσθετων ποσοτήτων νερού για να περιοριστεί το έλλειμμα που κάθε μέρα μεγαλώνει
 • Δεύτερον στην μείωση των απωλειών νερού από διαρροές ή λαθροληψίες καθώς και στον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης και της σπατάλης

 

Στην κατεύθυνση αυτή στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων κατά το προηγούμενο 15νθήμερο έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη τα παρακάτω έργα:

 • Προχωρούν οι εργασίες αντικατάστασης του τροφοδοτικού αγωγού των ανατολικών οικισμών στην παράπλευρη της Ε.Ο, μήκους 2 χλμ. Με τον νέο αγωγό θα μπορεί να αυξηθεί η παροχή επιτρέποντας έτσι να τροφοδοτηθούν ταυτόχρονα περισσότεροι οικισμοί.
 • Βρίσκεται σε εξέλιξη η αντικατάσταση των κεντρικών τροφοδοτικών αγωγών χωριού και οικισμών στην περιοχή της παλαιάς χωματερής, μήκους 1.800 m. Ο παλιός αγωγός έχει απομονωθεί καθώς παρουσιάζει αφανή διαρροή 25-30 κυβικά ανά ώρα.
 • Ολοκληρώθηκε η βελτίωση των γεωτρήσεων Προϊκάμπια, Ούλου, Αγ. Νικολάου και Λαζάρου καθώς και η τοποθέτηση νέων αντλητικών συγκροτημάτων. Με τις εργασίες αυτές έχουν προστεθεί 250 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα.
 • Τοποθετήθηκε υποβρύχια αντλία στην δεξαμενή Γόγολα με επαύξηση της ηλεκτρικής παροχής για την ενίσχυση της δεξαμενής των Πενήντα με νερό από τις αφαλατώσεις.
 • Αντικαταστάθηκαν οι κινητήρες της γεώτρησης Ούλου και του αντλιοστασίου Μασιάρι που καταστράφηκαν από τις ανωμαλίες της ηλεκτροδότησης (διακοπές και υπερφόρτωση).
 • Τοποθετήθηκε αντλητικό συγκρότημα στην νέα γεώτρηση Αμαξοστασίου 2 για την συμπληρωματική τροφοδότηση των αφαλατώσεων. Αντικαταστάθηκαν οι ηλεκτρικοί πίνακες και οι ασφαλιστικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των ανωμαλιών ηλεκτροδότησης.
 • Ύστερα από τις παραπάνω ενέργειες τέθηκε σε ταυτόχρονη λειτουργία η 2η μονάδα αφαλάτωσης. Η συνολική παροχή των 2 αφαλατώσεων του Αμαξοστασίου ανέρχεται σε 1.600 κυβικά την ημέρα.

 

Παράλληλα έχει ξεκινήσει να υλοποιείται το σχέδιο περιορισμού των απωλειών και της σπατάλης:

 • Με την χρήση του νέας τεχνολογίας εξοπλισμού της ΔΕΥΑ (γεωραντάρ, ακουστικό γεώφωνο, κάμερα εσωτερικής παρακολούθησης), έχουν εντοπιστεί κυρίως κατά τις νυκτερινές ώρες 3 περιπτώσεις αφανών διαρροών που επισκευάστηκαν. Η αντίστοιχη εξοικονόμηση νερού υπολογίζεται σε 100 κυβικά ανά ημέρα.
 • Με τον ίδιο εξοπλισμό εντοπίστηκαν περιπτώσεις παράνομης υδροληψίας. Οι εν λόγω παροχές καταργήθηκαν και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό και στον νόμο.
 • Πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα καταμέτρηση των ενδείξεων όλων των υδρομέτρων. Εντοπίστηκαν οι περιπτώσεις συναγερμών διαρροών και θραύσεων στις εσωτερικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών. Διενεργήθηκαν αυτοψίες και τοποθετήθηκαν ενημερωτικά σημειώματα για έλεγχο και επισκευή από τους καταναλωτές.
 • Τοποθετήθηκαν προειδοποιητικά ενημερωτικά σημειώματα σε περιπτώσεις διαπίστωσης άλλων χρήσεων πλην της υδρευτικής. Η καταμέτρηση θα επαναληφθεί τις επόμενες ημέρες και θα ακολουθήσουν οι ενέργειες περιορισμού των υπερκαταναλώσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις αποφάσεις του ΔΣ.

 

Για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα των παραπάνω δράσεων θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε, προσδοκώντας την παράλληλη δική σας ενεργή συμμετοχή με λογική και συνετή χρήση του  νερού και άμεση ενημέρωση της ΔΕΥΑ για οποιαδήποτε διαρροή πέφτει στην αντίληψη σας.

Με την μεταξύ μας συνεργασία θα βγούμε νικητές στον κοινό αγώνα να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο νερό σε όλους με δίκαιο τρόπο χωρίς διακρίσεις.