Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Ανακοινώσεις

Δελτίο Νερού 3 (11 έως 16/6)

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Λουτράκι: 17/06/2024
Αρ. Πρωτ.: 2926_6

Με βάση τον τρόπο υπολογισμού των απαιτούμενων παροχών ανά δεξαμενή συνεχίστηκε η διανομή του διαθέσιμου νερού κατά το διάστημα από 11 έως 16/6.

Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται οι ημερήσιες τροφοδοτήσεις των δεξαμενών Αγ. Θεοδώρων από το πρωί της 11/6 έως το πρωί της 14/6.

Ωστόσο εξαιτίας κυρίως των μεγάλων καταναλώσεων στα χαμηλότερα σημεία αντιμετωπίσαμε οξυμένα προβλήματα υδροδότησης των υψηλότερων σημείων κυρίως στις περιοχές Κατσιβίρι, Μπεσκάκι, Μασιάρι, Θεά Αρτέμιδα, Σκυρωνίδα και Κόκκινο Λιθάρι.

Είναι ανάγκη οι καταναλωτές των χαμηλότερων περιοχών να κατανοήσουν ότι η παροχή του νερού θα κατανέμεται προς την δεξαμενή κάθε οικισμού ανά 1 έως 1 ½ μέρα.

Για το λόγο αυτό δεν χρειάζεται να αποθηκεύουν πάνω από 1-2 κυβικά μέτρα νερού κάθε φορά. Παίρνοντας περισσότερο νερό το στερούν από τους γείτονες τους στα ψηλότερα σημεία, οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να ικανοποιήσουν ούτε τις βασικές ανάγκες υγιεινής.

 

Το προσωπικό της ΔΕΥΑ με χειρισμούς επιμέρους τροφοδότησης και παρακολούθηση του δικτύου σε 24ωρη βάση, κατόρθωσε να υδροδοτηθούν για κάποιες ώρες τα υψηλότερα σημεία. Όπως κάθε καλοκαίρι εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις επέμβασης από άγνωστους στις εγκαταστάσεις (κλείσιμο βανών).

Τονίζεται ότι κάθε επέμβαση στο δίκτυο αποτελεί ποινικό αδίκημα και στην περίπτωση εντοπισμού των δραστών οι κυρώσεις θα είναι παραδειγματικές.

 

Όπως είχαμε επισημάνει σε προηγούμενα δελτία τα πρώτα σημάδια μείωσης των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού ήδη εμφανίζονται. Η μία από τις τρεις γεωτρήσεις υφάλμυρου νερού που τροφοδοτούν την μονάδα αφαλάτωσης εμφανίζει διαλείψεις παροχής λόγω πτώσης της στάθμης και έχει τεθεί σε λειτουργία με χρονοπρόγραμμα.

Παράλληλα σημαντική επιδείνωση του ρυθμού υδροδότησης δημιουργείται από τα προβλήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ.

Το προηγούμενο σαββατοκύριακο είχαμε διακοπή για περισσότερο από 6 ώρες στους ανατολικούς οικισμούς. Επιπλέον οκτώ φορές διακόπηκε το ρεύμα λόγω υπερφόρτωσης στο Αμαξοστάσιο με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας η αφαλάτωση και οι αντλίες τροφοδοσίας της ΔΕΥΑ για περισσότερο από 10 ώρες συνολικά.

 

Για λόγους οικονομίας χώρου στο επόμενο δελτίο θα υπάρχει ενημέρωση για την πορεία των έργων και μέτρων αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

 

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Τάσος Κ. Μαστραντωνάκης

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ