Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Ανακοινώσεις

Δελτίο Νερού 2 Περιγραφή Τρόπου Κατανομής του Νερού

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Λουτράκι: 10/06/2024
Αρ. Πρωτ.: 2926_3

Για την δίκαιη κατανομή του διαθέσιμου νερού στις διάφορες δεξαμενές υπολογίζεται αρχική η μέση απαιτούμενη ποσότητα νερού για τις οικιακές παροχές.

Ο υπολογισμός γίνεται με τις εξής παραδοχές:

  • Σε κάθε οικία κατοικούν κατά μέσο όρο 3,5 άτομα
  • Η κατανάλωση για οικιακή χρήση κατ’ άτομο λαμβάνεται 180 λίτρα την ημέρα (περιορισμός κατά 10% λόγω λειψυδρίας)
  • Εφαρμόζεται συντελεστής ταυτοχρονισμού 70% (δηλαδή δεν κατοικείται το 100% των οικιών αλλά το 70%)
  • Η παροχή αυξάνεται για να καλυφθούν οι απώλειες (διαρροές) του δικτύου που υπολογίζονται σε 35%

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ημερήσια οικιακή παροχή υπολογίζεται σε 678,5 λίτρα.

Ο σχετικός πίνακας υπολογισμού παρουσιάζεται παρακάτω.

Μέση Οικιακή Κατανάλωση

Άτομα/οικία

3,5

λίτρα/άτομο/ημέρα

180,00

λίτρα/παροχή/ημέρα

630,00

Ταυτοχρονισμός

0,70

Απώλειες 35%

0,65

Ημερήσια παροχή

678,46

Με βάση τον αριθμό των παροχών που υδροδοτούνται από κάθε δεξαμενή (μετά από σχετική εποχιακή εξομάλυνση) προκύπτει η εκάστοτε απαιτούμενη ημερήσια ποσότητα νερού για την κάλυψη των οικιακών υδρευτικών αναγκών. Για την πόλη των Αγ. Θεοδώρων η ποσότητα αυξάνεται κατά 10% για τις επαγγελματικές καταναλώσεις.

Τροφοδοσία Νερού 10/6/2024

Η ημερήσια τροφοδότηση των δεξαμενών Αγ. Θεοδώρων από το πρωί της 10/6 έως το πρωί της 11/6 παρουσιάζεται τον επόμενο πίνακα.

Στην 3η και 4η στήλη φαίνεται ο αριθμός των παροχών και η αντίστοιχη ημερήσια ποσότητα νερού σύμφωνα με τον προηγούμενο υπολογισμό.

Στις επόμενες στήλες φαίνεται η ώρα έναρξης και παύσης τροφοδοσίας κάθε δεξαμενής, καθώς και η διάρκεια εντός της ημέρας. Η διάρκεια πολλαπλασιάζεται με την παροχή εισόδου για να προκύψουν τα κυβικά που διατέθηκαν σε κάθε δεξαμενή.

Στην τελευταία στήλη φαίνεται η διαφορά (θετική ή αρνητική) του παρεχόμενου νερού σε σχέση με την απαιτούμενη ποσότητα της 4ης στήλης.

Ο παραπάνω πίνακας θα περιλαμβάνεται σε όλα τα Δελτία Νερού ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί η κατά το δυνατόν δίκαιη κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες.

Σημειώνεται ότι η δίκαιη κατανομή προς τις δεξαμενές δεν συνεπάγεται την δίκαιη κατανομή μεταξύ των καταναλωτών. Σχολιασμός των καταναλώσεων θα παρατίθεται στα επόμενα δελτία.

 

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

 

Τάσος Κ. Μαστραντωνάκης

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ