Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Ανακοινώσεις

Αντικατάσταση Υδρομέτρων Στο Λουτράκι

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)
Λουτράκι: 11/06/2024

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση για το χρηματοδοτούμενο έργο: ««Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ασύρματου καταναλώσεων ύδρευσης πόλης Λουτρακίου»», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη σύμβαση προβλέπεται μεταξύ άλλων η τοποθέτηση τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρομαγνητικών υδρομετρητών με σύστημα ασύρματης (μέσω κεραίας) καταγραφής των ενδείξεων με πολλές δυνατότητες ελέγχου διαρροών, κατανάλωσης, ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων πόρων κλπ.
Το κόστος για την προμήθεια και εγκατάσταση ανά υδρομετρητή ανέρχεται περίπου στο ποσό των 200 € και θα καλυφθεί από τους πόρους της σύμβασης ( ΔΕΥΑ και Υπουργείο) χωρίς καμία επιβάρυνσή σας.
Παρακαλούμε τους καταναλωτές, κατά την διάρκεια των εργασιών αντικατάστασης, να δείξετε υπομονή και κατανόηση σε πιθανή προσωρινή όχληση διότι η υλοποίηση του εν λόγω έργου θα συμβάλλει σημαντικά στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος μας.