Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Ανακοινώσεις

Δελτίο Νερού 17 8-9/7

Ώρες παροχής νερού στις διάφορες περιοχές των Αγ. Θεοδώρων, οι σημαντικότερες βλάβες των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ (με κόκκινο χρώμα), καθώς και οι βασικές εργασίες (με μπλε χρώμα).

 

Δευτέρα 8/7

 • Μπεσκάκι 00:00-02:30
 • Διαπίστωση καταστροφής δικτύου γεώτρησης Fulgor 00:45. Διακοπή γεώτρησης
 • Μασιάρι φυσική ροή 01:30-06:00
 • Σκυρωνίδα 01:30-04:00 και 06:00-06:45
 • Αγ. Φίλιππος 07:00-09:00 και 13:05-14:05
 • Αναγέννηση 07:00-11:10
 • Μασιάρι με αντλία 08:00-12:50
 • 08:00-15:00 Διακοπή ΔΕΗ Α/Σ Μπεσκάκι-Σκυρωνίδα-Λιάντρο απροειδοποίητη
 • Επισκευή δικτύου γεώτρησης Fulgor 09:30
 • Κοκ. Λιθάρι 08:05-10:00 και 13:00-15:00
 • Γόγολα 13:15-18:15
 • Μπεσκάκι 15:15-20:45
 • Σκυρωνίδα 15:15-18:05 και 22:25-02:20
 • Αγ. Φίλιππος 15:50-17:50
 • Μασιάρι φυσική ροή 18:35-21:00
 • Αναγέννηση 21:20-01:00
 • Μασιάρι με αντλία 22:20-05:30

 

Τρίτη 9/7

 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 00:30-06:00
 • Γόγολα 00:00-13:00
 • Σκυρωνίδα 05:30-07:15 και 10:00-11:20
 • Αναγέννηση 06:15-12:45
 • Μασιάρι φυσική ροή 06:15-8:30
 • Μπεσκάκι 06:35-12:00
 • Αγ. Φίλιππος 08:00-09:50 και 13:00-

(η συνέχεια στο δελτίο 18)

 

Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Τάσος Κ. Μαστραντωνάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ