Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Ανακοινώσεις

Δελτίο Νερού 16 7-8/7

Κυριακή 7/7

 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 23:45-05:30
 • Μασιάρι φυσική ροή 01:15-16:30 (πλήρωση δεξαμενής 07:05)
 • Κοκ. Λιθάρι 05:00-06:05 και 11:30-13:00
 • Μπεσκάκι 05:20-12:20
 • Αναγέννηση 05:40-12:45
 • Έλεγχος γεώτρησης Πλατάνου. Παροχή 5-6 κυβικά. Οριακή στάθμη άντλησης
 • Αποκατάσταση βλάβης Μασιάρι 11:30
 • Σκυρωνίδα 14:05-16:30 και 17:50-18:50
 • Αγ. Φίλιππος 15:00-17:50
 • Γόγολα 16:45-
 • Μασιάρι φυσική ροή 18:20-21:50
 • Έλεγχοι υπερκαταναλώσεων περιοχή Άνω Αγ. Θεόδωροι
 • Αναγέννηση 23:15-01:30

 

Δευτέρα 8/7

 • Μπεσκάκι 00:00-02:30
 • Διαπίστωση καταστροφής δικτύου γεώτρησης Fulgor 00:45. Διακοπή γεώτρησης
 • Μασιάρι φυσική ροή 01:30-06:00
 • Σκυρωνίδα 01:30-04:00 και 06:00-06:45
 • Αγ. Φίλιππος 07:00-09:00
 • Αναγέννηση 07:00-
 • Μασιάρι με αντλία 08:00
 • 08:00-15:00 Διακοπή ΔΕΗ Α/Σ Μπεσκάκι-Σκυρωνίδα-Λιάντρο απροειδοποίητη
 • Επισκευή δικτύου γεώτρησης Fulgor 09:30
 • Κοκ. Λιθάρι 08:05-10:00

(συνέχεια στο δελτίο 17)

 

Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Τάσος Κ. Μαστραντωνάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ