Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Ανακοινώσεις

Δελτίο Νερού 18 9-11/7

Ώρες παροχής νερού στις διάφορες περιοχές των Αγ. Θεοδώρων, οι σημαντικότερες βλάβες των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ (με κόκκινο χρώμα), καθώς και οι βασικές εργασίες (με μπλε χρώμα).

Τρίτη 9/7

 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 00:30-06:00

 • Γόγολα 00:00-13:00 και 16:30-19:30 και 23:10-

 • Σκυρωνίδα 05:30-07:15 και 10:00-11:20 και 13:30-15:40 (βλάβη τροφοδοτικού αγωγού)

 • Αναγέννηση 06:15-12:45 και 21:00-03:30

 • Μασιάρι φυσική ροή 06:15-8:30 και 15:00-23:00

 • Μπεσκάκι 06:35-12:00 και 18:25-22:10

 • Αγ. Φίλιππος 08:00-09:50 και 13:00-16:45

 • Κοκ. Λιθάρι 22:30-03:00

Τετάρτη 10/7

 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 02:50-07:00 και 11:15-15:20

 • Μασιάρι φυσική ροή 03:00-08:00 και 15:30-21:45

 • Μπεσκάκι 05:15-12:05 και 23:15-01:15

 • Γόγολα 09:20-17:25

 • Σκυρωνίδα 12:30-15:30

 • Αγ. Φίλιππος 15:25-18:45

 • Αναγέννηση 19:05-23:00

 • Κοκ. Λιθάρι 20:20-21:20

 • Βλάβη στον παλιό τροφοδοτικό αγωγό προς Α/Σ Μπεσκάκι-Σκυρωνίδα-Κοκ. Λιθάρι. Διακοπή λειτουργίας αντλίας 2 αμαξοστασίου.

 • Α/Σ Μπεσκάκι-Σκυρωνίδα με φυσική ροή και έλεγχο πίεσης αγωγού 21:45-

 • Γόγολα 23:00-

 • Μπεσκάκι 23:15-01:15

Πέμπτη 11/7

 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 00:40-07:20 και 09:10-

 • Μασιάρι φυσική ροή 00:55-07:00

 • Μπεσκάκι 05:50-09:20

 • Σκυρωνίδα 01:10-02:20 και 09:10-

 • Αποκατάσταση βλάβης τροφοδοτικού ανατολικών οικισμών 08:15

 • Βλάβη μετασχηματιστή ΔΕΗ Γεώτρησης Λαζάρου 08:30

(συνέχεια στο δελτίο 19)

Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Τάσος Κ. Μαστραντωνάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Κοινοποίηση:
Σχετικά Άρθρα :