Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Ανακοινώσεις

Δελτίο Νερού 15 6-7/7

Ώρες παροχής νερού στις διάφορες περιοχές των Αγ. Θεοδώρων, οι σημαντικότερες βλάβες των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ (με κόκκινο χρώμα), καθώς και οι βασικές εργασίες (με μπλε χρώμα).

Σάββατο 6/7

 • Κοκ. Λιθάρι 00:00-05:10

 • Αναγέννηση 03:40-11:50

 • Σκυρωνίδα 05:05-07:40 και 08:50-11:20

 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 00:00-05:00

 • Μασιάρι φυσική ροή 01:35-μόνιμη – πλήρωση δεξαμενής 04:25

 • Αγ. Φίλιππος 12:30-17:45

 • Μπεσκάκι 12:40-20:30

 • Εργασίες βελτίωσης γεώτρησης Πλατάνου. Καθαρισμός – mini δοκιμαστική άντληση. Αξιοποίηση παροχής 20:45 προς Δεξ. 1000.

 • Σκυρωνίδα 21:00-01:25

 • Γόγολα 22:00-07:40

 • Βλάβη στο κεντρικό δίκτυο Μασιάρι (Πελοποννήσου). Απομόνωση δικτύου και προς Αρτέμιδα 22:30.

Κυριακή 7/7

 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 23:45-05:30

 • Μασιάρι φυσική ροή 01:15- (πλήρωση δεξαμενής 07:05)

 • Κοκ. Λιθάρι 05:00-06:05 και 11:30-

 • Μπεσκάκι 05:20-

 • Αναγέννηση 05:40-

 • Έλεγχος γεώτρησης Πλατάνου. Παροχή 5-6 κυβικά. Οριακή στάθμη άντλησης.

 • Αποκατάσταση βλάβης Μασιάρι 11:30

(συνέχεια στο δελτίο 16)

Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Τάσος Κ. Μαστραντωνάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ