Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Ανακοινώσεις

Δελτίο Νερού 14 5-6/7

Ώρες παροχής νερού στις διάφορες περιοχές των Αγ. Θεοδώρων, οι σημαντικότερες βλάβες των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ (με κόκκινο χρώμα), καθώς και οι βασικές εργασίες (με μπλε χρώμα).

Παρασκευή 5/7

 • Αγ. Φίλιππος 00:30-01:15 και 03:30-04:15

 • Γόγολα 01:00-07:15

 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 01:35-06:45

 • Σκυρωνίδα 04:20-08:10

 • Μασιάρι φυσική ροή 04:15

 • Αναγέννηση 06:50-17:10

 • Αντικατάσταση βάσεων γενικών ασφαλειών 250 Α αμαξοστασίου. Διακοπή αφαλατώσεων 09:00-11:15

 • Μπεσκάκι 9:00-11:00 και 12:00-17:45

 • Εργασίες ελέγχου υπερκαταναλώσεων στις δυτικές περιοχές Αγ. Θεοδώρων. εφαρμογή μέτρων προσωρινής αναστολής υδροδότησης ανάλογα με το ύψος της μηνιαίας κατανάλωσης.

 • Κοκ. Λιθάρι 15:05-16:00

 • Σκυρωνίδα 18:55-21:20 και

 • Αγ. Φίλιππος 18:10-21:30

Σάββατο 6/7

 • Κοκ. Λιθάρι 00:00-05:10

 • Αναγέννηση 03:40-11:50

 • Σκυρωνίδα 05:05-07:40 και 08:50-11:20

 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 00:00-05:00

(συνέχεια στο δελτίο 15)

Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Τάσος Κ. Μαστραντωνάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ