Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Δελτίο Νερού 1 Περιγραφή Υδραγωγείου Αγίων Θεοδώρων

Δελτίο Νερού 1 Περιγραφή Υδραγωγείου Αγίων Θεοδώρων

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Λουτράκι: 10/06/2024
Αρ. Πρωτ.: 2926_3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με το παρόν δελτίο προχωρούμε σε μια συνοπτική παρουσίαση του γενικού τρόπου υδροδότησης της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων ώστε να γίνονται πιο εύκολα κατανοητά τα δελτία ενημέρωσης που θα εκδίδονται στο εξής.
Στην εικόνα που συνοδεύει το παρόν φαίνονται οι βασικές δεξαμενές υδροδότησης της περιοχής. Όλες οι στάθμες είναι πραγματικές εκτός της Δ/Ξ Λιοντάρι που δεν υδροδοτείται ακόμη.

Από την Κεντρική Δ/Ξ 1000 τροφοδοτούνται η πόλη και οι Ανατολικοί οικισμοί των Αγ. Θεοδώρων:

  • Η πόλη υδροδοτείται μέσω της Δ/Ξ 500 και της Δ/Ξ Σέσι Χωριό
  • Οι Δ/Ξ Γόγολα υδροδοτούν τους οικισμούς Γαρυφαλλιές, Σέσι, Καλύβιζες, Α. Κουλατζίκι.
  • Από την Δ/Ξ 1000 αλλά και με αντλία από το Α/Σ Αμαξοστάσιο υδροδοτούνται οι οικισμοί Αναγέννηση, Αγ. Παρασκευή, Γαλήνη, Αγ. Φίλιππος, Άνω Αγ. Θεόδωροι, Ν. Πολιτεία, Μασιάρι, Θεά Αρτέμιδα.
  • Από το Α/Σ Αμαξοστάσιο με 2η αντλία υδροδοτούνται οι οικισμοί Μπεσκάκι, Γεράνεια, Σκυρωνίδα, Καμινάκι, Κόκκινο Λιθάρι, Πανόραμα.

 

Από την Κεντρική Δ/Ξ Μνημείου Πενήντα υδροδοτούνται οι Δυτικοί Οικισμοί Στενό, Κόκκινη Σπηλιά, Πανόραμα2, Κιάφα Μπέκα, Κοψιά Μπάθες, Ανατολή, Άνω Καλύβιζες, Αγ. Μαρίνα, Μωριάς.

Διαθέσιμο νερό
Από την εικόνα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ειδικά φέτος και από πολύ νωρίς προσπαθούμε να διαχειριστούμε το μηδέν. Όλες οι δεξαμενές είναι μόνιμα σχεδόν άδειες εδώ και περισσότερο από ένα μήνα.
Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους.
Αφενός στην εξάντληση της παροχής των πηγών και γεωτρήσεων εξαιτίας της τριετούς λειψυδρίας. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να συγκρίνετε την σημερινή παροχή με την αντίστοιχη του Ιουλίου 2022. Το διαθέσιμο νερό μέσα στην τριετία είναι λιγότερο κατά 3.300 κυβικά την ημέρα, δηλαδή μείωση σχεδόν 60%!
Οι προσπάθειες εξεύρεσης πρόσθετων υδατικών πόρων, με την βελτίωση γεωτρήσεων και την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης έχουν προσθέσει 1.500 κυβικά την ημέρα, ενώ με τα υπόλοιπα έργα που εκτελούνται θα προστεθούν τον επόμενο μήνα άλλα 1.500-2.000 κυβικά.
Ωστόσο το πρόσθετο νερό θα καλύψει οριακά και μόνο το σημερινό έλλειμμα, χωρίς να υπολογίζεται η περαιτέρω μείωση των παροχών λόγω της συνεχούς άντλησης.

Ο δεύτερος λόγος της εμφάνισης τόσο νωρίς των φαινομένων ανεπάρκειας είναι η μικρή έως μηδενική συμμόρφωση με τα υπάρχοντα αλλά και τα πρόσθετα μέτρα οικονομίας νερού, σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις αποφάσεις για τον περιορισμό της σπατάλης του. Η κατανάλωση νερού αντί να μειωθεί έχει αυξηθεί σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Είναι απόλυτα αναγκαίο να περιοριστεί η χρήση του νερού αποκλειστικά και μόνο για οικιακές υδρευτικές ανάγκες. Μόνο τότε είναι δυνατή η εξασφάλιση της επάρκειας του και η πρόσβαση όλων των καταναλωτών σε αυτό χωρίς διακρίσεις.

Δελτίο Νερού 1 Περιγραφή Υδραγωγείου Αγίων Θεοδώρων