Ελ. Βενιζέλου 47 , Λουτράκι
+30 2744 069551

Ρυθμίσεις Λογαριασμών

Για Ρυθμίσεις Λογαριασμών μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στέλνετε το αίτημά σας, σύμφωνα με τα παρακάτω, στο email: [email protected]

Όταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της παροχής ύδρευσης επιθυμεί τη ρύθμιση

 1. Να αποστείλει ηλεκτρονικό αίτημα στο οποίο θα αναγράφεται  το πλήθος των δόσεων ή το ύψος του ποσού  που επιθυμεί να πληρώνει ανά μήνα.
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους
 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας

Όταν διαφορετικό πρόσωπο εκτός του ιδιοκτήτη (συγγενικό ή έταιρο πρόσωπο της παροχής ύδρευσης επιθυμεί τη ρύθμιση, βάσει Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Να αποστείλει ηλεκτρονικό αίτημα στο οποίο θα αναγράφεται  το πλήθος των δόσεων ή το ύψος του ποσού  που επιθυμεί να πληρώνει ανά μήνα.
 2. Να αποστείλει:
  1. συμβόλαιο ιδιοκτησίας όταν δεν έχει δηλώσει ακόμη στη ΔΕΥΑ την αλλαγή ιδιοκτησίας
  2. εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη
  3. μισθωτήριο σε περίπτωση μίσθωσης
 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτηθέντος
 4. Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους ιδιοκτήτη
 5. Τηλέφωνο επικοινωνίας

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνεται δεκτό κανένα αίτημα χωρίς τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

 • Σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ 51/4/17-4-18 δύνανται να ρυθμιστούν οι οφειλές των λογαριασμών σας με ανάλογη διαγραφή των τόκων ως εξής,
  • με απαλλαγή 100% των τόκων με εφάπαξ καταβολή ή ανάλογα με το φορολογητέο εισόδημά σας
  • απαλλαγή 80% των τόκων με 2 έως 20 δόσεις,
  • απαλλαγή 70% των τόκων με 21 έως 40 δόσεις,
  • απαλλαγή 60% των τόκων με 41έως 60 δόσεις,
  • απαλλαγή 50% των τόκων με   61 έως 80 δόσεις και
  • απαλλαγή 40% των τόκων με 81 έως 100 δόσεις.
 • Το ποσό δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20€ ανά μήνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα λαμβάνονται υπ΄όψη πιστοποίηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), βεβαίωση εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, βεβαίωση χορήγησης προνοιακού επιδόματος, βεβαίωση Ανεργίας κ.ά.
 • Μετά την 3η ληξιπρόθεσμη δόση ακολουθεί ακύρωση της ρύθμισης λόγω ασυνέπειας και ενσωμάτωση του υπολοίπου της οφειλής στους περιοδικούς λογαριασμούς ύδρευσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο  (μεγάλο ποσό οφειλής ή όταν ο οφειλέτης είναι και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ή προηγούμενος μισθωτής) δύναται το ακυρωμένο ποσό οφειλής μετά από απόφαση ΔΣ να ανατεθεί στη ΔΟΥ του οφειλέτη.

Επόμενο βήμα μετά το αίτημα

 1. Ο αιτών θα λάβει από τη ΔΕΥΑ έντυπο αίτησης-δήλωσης διακανονισμού προς συμπλήρωση, με τις απαραίτητες οδηγίες συμπλήρωσης. Ο αιτών θα πρέπει να συμπληρώσει, υπογράψει, θεωρήσει μέσω ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά μέσω GOV την αίτηση και να την επιστρέψει στη ΔΕΥΑ
 2. Ο αιτών θα λάβει το Δοσολόγιό του ώστε κάνοντας χρήση του κωδικού πληρωμής να εξοφλήσει την 1η δόση (προκαταβολή) στην τράπεζά που διατηρεί λογαριασμό και να αποστείλει στη ΔΕΥΑ το αποδεικτικό πληρωμής μαζί με την ανωτέρω υπογεγραμμένη αίτηση.

Ο κάθε ένας κωδικός δόσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεύτερη φορά.

Σε περίπτωση που από λάθος χρησιμοποιηθεί ο ίδιος κωδικός δόσης, αυτόματα το σύστημα είτε θα δημιουργήσει προκαταβολή η οποία θα εξοφλήσει επόμενο λογαριασμό σας είτε θα τον επιστρέψει στην Τράπεζά σας.

Σε περίπτωση που γίνει χρήση λάθος κωδικού, το σύστημα θα τον επιστρέψει στην Τράπεζά σας.