Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Εξωτερικό Υδραγωγείο Πηγών Λουτρακίου

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Προκυρήξεις - Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Ημερομηνία : 01/12/2002 Έργο : Εξωτερικό Υδραγωγείο Πηγών Λουτρακίου Προϋπολογισμός : 1.860.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση : Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 1.427.266,62 € Πόροι : ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ: 72.733,38 € MIS : 5121665 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Μετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ […]

Προμήθεια – Εγκατάσταση & Λειτουργία Συστήματος Ασύρματου Ελέγχου Καταναλώσεων Ύδρευσης Πόλης Λουτρακίου

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Προκυρήξεις - Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Ημερομηνία : 01/03/2022 Έργο : Προμήθεια Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Ασύρματου Ελέγχου Καταναλώσεων Ύδρευσης Πόλης Λουτρακίου Εκτιμώμενη αξία : 4.646.280,00 € (με Φ.Π.Α.) Αρ. Πρωτοκόλλου Περίληψης Διακύριξης : 461/01-03-2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου […]

Αντικατάσταση Τροφοδοτικού Αγωγού Ύδρευσης Λουτρακίου (Ορθή Επανάληψη)

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Προκυρήξεις - Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Ημερομηνία : 17/08/2021 Έργο : Αντικατάσταση Τροφοδοτικού Αγωγού Ύδρευσης Λουτρακίου Προϋπολογισμός : 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) Αρ. Πρωτοκόλλου : 2646 Αρχική Δημοσίευση : 20/01/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου […]

Αντικατάσταση Τροφοδοτικού Αγωγού Ύδρευσης Λουτρακίου

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Προκυρήξεις - Ανακοινώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οργανισμός : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Ημερομηνία : 20/01/2020 Έργο : Αντικατάσταση Τροφοδοτικού Αγωγού Ύδρευσης Λουτρακίου Προϋπολογισμός : 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) Αρ. Πρωτοκόλλου : 2646 Ορθή Επανάληψη : 17/08/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ […]