Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ

Στις 06/11/2019 18:00 Θέμα 1ο : Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου μεταξύ της ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων,…
Read more