Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, Δώστε το email σου

Δώσε το Email σου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμοι καταναλωτές,

Στα πλαίσια αντιμετώπισης του Covid-19 υποχρεωθήκαμε όλοι μας να προσαρμοστούμε σε νέες καταστάσεις που αφορούν τις μεταξύ μας συναλλαγές.

Η κατάσταση με τον ιό είναι σίγουρο ότι θα ομαλοποιηθεί. Όμως μερικές ενέργειες προτείνουμε ότι θα πρέπει να παραμείνουν, διότι απέδειξαν πρακτικά, ότι βοηθούν στην καλύτερη συνεργασία μαζί σας, στην άμεση επίλυση προβλημάτων, στην μείωση του κόστους και του χρόνου μετακίνησής σας (να μην περιμένετε πλέον στην ουρά), στην εύκολη-άμεση πληρωμή των λογαριασμών νερού κλπ.

Μία από τις στρατηγικές ενέργειες που προαναφέραμε είναι «ΔΩΣΕ ΤΟ Email σου».

Γνωρίζοντας η Επιχείρηση το Email σας, μπορείτε:

  • Να λάβετε ηλεκτρονικά τον λογαριασμό νερού
  • Να προβείτε σε ρύθμιση
  • Να κάνετε κάποια ένσταση
  • Να μας αναφέρετε κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε κλπ


και όλα αυτά χωρίς την φυσική σας παρουσία στα γραφεία της Επιχείρησης, χωρίς χάσιμο χρόνου και χωρίς να περιμένετε στην ουρά.

Για τον λόγο αυτό τον επόμενη περίοδο, στα γραφεία της Επιχείρησης θα υπάρχει ένα απλό έντυπο γνωστοποίησης του email για όποιον επιθυμεί.

Η ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών νερού μέσω e–banking ή μέσω του i–bill στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ, είναι επίσης σοβαρές ενέργειες διευκόλυνσής σας.

Η γνωστοποίηση του email σας μπορεί επίσης να γίνει αποστέλλοντας το, στα email:

[email protected]

(Υπεύθυνη Κα Φανή Παντελέων)

[email protected]

(Υπεύθυνη Κα Καλούσιου Στέλλα)

Ο Γεν. Διευθυντής

Μπεκιάρης Κων/νος 

Χημικός Μηχανικός ΠΕ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Πρωτονοτάριος Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος