Ελ. Βενιζέλου 47 , Λουτράκι
+30 2744 069551

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με την Απόφαση 9/1/2022 εγκρίθηκε η  τιμολογιακή πολιτική έτους 2022 της επιχείρησης, η οποία αποτελεί συνάρτηση της μελέτης «Κόστους-Οφέλους»  και του Προσδιορισμού του χρηματοοικονομικού κόστους νερού, βάσει του ΦΕΚ 1751/2017, με  τη θέσπιση των διαφόρων κατηγοριών τιμολογίων ως ακολούθως:

 

 1. Τιμολόγιο Οικιακό με αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΟ1Α1):
  • Πάγιο τέλος: 1,80 €/ μήνα.
  • Κλίμακα α΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 0-15 m3): 0,191 €/ m3
  • Κλίμακα β΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 15-25 m3): 0,510 €/ m3
  • Κλίμακα γ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 25-33 m3): 1,420 €/ m3
  • Κλίμακα δ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 33 m3 και άνω): 3,850 €/ m3
  • Τέλος χρήσης υπονόμων: το 60% της αξίας του καταναλισκόμενου νερού.

 

 1. Τιμολόγιο Οικιακό με αποχετευτική σύνδεση με Ε.Τ. 80% (ΑΘΟ1Α1):
 • Πάγιο τέλος: 1,80 €/ μήνα.
 • Κλίμακα α΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 0-15 m3): 0,125 €/ m3
 • Κλίμακα β΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 15-25 m3): 0,330 €/ m3
 • Κλίμακα γ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 25-33 m3): 0,920 €/ m3
 • Κλίμακα δ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 33 m3 και άνω): 2,550 €/ m3
 • Τέλος χρήσης υπονόμων: το 64% της αξίας του καταναλισκόμενου νερού.

 

 1. Τιμολόγιο Οικιακό χωρίς αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΟ1Α0):
 • Πάγιο τέλος: 1,75 €/ μήνα.
 • Κλίμακα α΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 0-15 m3): 0,300 €/ m3
 • Κλίμακα β΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 15-25 m3): 0,710 €/ m3
 • Κλίμακα γ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 25-33 m3): 2,100 €/ m3
 • Κλίμακα δ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 33 m3 και άνω): 5,600 €/ m3

 

 1. Τιμολόγιο Οικιακό χωρίς αποχετευτική σύνδεση με Ε.Τ. 80% (ΑΘΟ1Α0):
 • Πάγιο τέλος: 1,75 €/ μήνα.
 • Κλίμακα α΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 0-15 m3): 0,165 €/ m3
 • Κλίμακα β΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 15-25 m3): 0,390 €/ m3
 • Κλίμακα γ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 25-33 m3): 1,150 €/ m3
 • Κλίμακα δ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 33 m3 και άνω): 3,100 €/ m3

 

5.Τιμολόγιο Επαγγελματικό Βιομηχανικό με αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ1Α1):

 • Πάγιο τέλος: 1,80 €/ μήνα.
 • Κλίμακα α΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 0-15 m3): 0,260 €/ m3
 • Κλίμακα β΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 15-25 m3): 0,500 €/ m3
 • Κλίμακα γ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 25-50 m3): 0,600 €/ m3
 • Κλίμακα δ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 50-100 m3): 0,950 €/ m3
 • Κλίμακα ε΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 100-300 m3): 1,350 €/ m3
 • Κλίμακα στ΄(μηνιαία κατανάλωση νερού 300 m3 και άνω: 1,650 €/ m3
 • Τέλος χρήσης υπονόμων: το 70% της αξίας του καταναλισκόμενου νερού.

 

6.Τιμολόγιο Επαγγελματικό Βιομηχανικό με αποχετευτική σύνδεση με Ε.Τ. 80% (ΑΘΕ1Α1):

 • Πάγιο τέλος: 1,80 €/ μήνα.
 • Κλίμακα α΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 0-15 m3): 0,170 €/ m3
 • Κλίμακα β΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 15-25 m3): 0,340 €/ m3
 • Κλίμακα γ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 25-50 m3): 0,400 €/ m3
 • Κλίμακα δ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 50-100 m3): 0,630 €/ m3
 • Κλίμακα ε΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 100-300 m3): 0,910 €/ m3
 • Κλίμακα στ΄(μηνιαία κατανάλωση νερού 300 m3 και άνω: 1,100 €/ m3
 • Τέλος χρήσης υπονόμων: το 70% της αξίας του καταναλισκόμενου νερού.

 

 1. Τιμολόγιο Επαγγελματικό Βιομηχανικό χωρίς αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ1Α0):
 • Πάγιο τέλος: 1,80 €/ μήνα.
 • Κλίμακα α΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 0-15 m3): 0,470 €/ m3
 • Κλίμακα β΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 15-25 m3): 0,760 €/ m3
 • Κλίμακα γ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 25-50 m3): 0,920 €/ m3
 • Κλίμακα δ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 50-100 m3): 1,500 €/ m3
 • Κλίμακα ε΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 100-300 m3): 1,800 €/ m3
 • Κλίμακα στ΄(μηνιαία κατανάλωση νερού 300 m3 και άνω: 2,250 €/ m3

 

 1. Τιμολόγιο Επαγγελματικό Βιομηχανικό χωρίς αποχετευτική σύνδεση με Ε.Τ. 80% (ΑΘΕ1Α0):
 • Πάγιο τέλος: 1,80 €/ μήνα.
 • Κλίμακα α΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 0-15 m3): 0,250 €/ m3
 • Κλίμακα β΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 15-25 m3): 0,440 €/ m3
 • Κλίμακα γ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 25-50 m3): 0,500 €/ m3
 • Κλίμακα δ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 50-100 m3): 0,850 €/ m3
 • Κλίμακα ε΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 100-300 m3): 1,100 €/ m3
 • Κλίμακα στ΄(μηνιαία κατανάλωση νερού 300 m3 και άνω: 1,320 €/ m3

 

 1. Τιμολόγιο Επαγγελματικό Τουριστικό με αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ2Α1):
 • Πάγιο τέλος: 1,80 €/ μήνα.
 • Κλίμακα α΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 0-15 m3): 0,260 €/ m3
 • Κλίμακα β΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 15-25 m3): 0,500 €/ m3
 • Κλίμακα γ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 25-50 m3): 0,600 €/ m3
 • Κλίμακα δ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 50-100 m3): 0,950 €/ m3
 • Κλίμακα ε΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 100-300 m3): 1,350 €/ m3
 • Τέλος χρήσης υπονόμων: το 70% της αξίας του καταναλισκόμενου νερού.

 

 1. Τιμολόγιο Επαγγελματικό Τουριστικό με αποχετευτική σύνδεση με Ε.Τ. 80% (ΑΘΕ2Α1):
  • Πάγιο τέλος: 1,80 €/ μήνα.
  • Κλίμακα α΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 0-15 m3): 0,170 €/ m3
  • Κλίμακα β΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 15-25 m3): 0,340 €/ m3
  • Κλίμακα γ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 25-50 m3): 0,400 €/ m3
  • Κλίμακα δ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 50-100 m3): 0,630 €/ m3
  • Κλίμακα ε΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 100-300 m3): 0,910 €/ m3
  • Τέλος χρήσης υπονόμων: το 70% της αξίας του καταναλισκόμενου νερού.

 

 1. Τιμολόγιο Επαγγελματικό Τουριστικό χωρίς αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ2Α0):
 • Πάγιο τέλος: 1,80 €/ μήνα.
 • Κλίμακα α΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 0-15 m3): 0,470 €/ m3
 • Κλίμακα β΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 15-25 m3): 0,760 €/ m3
 • Κλίμακα γ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 25-50 m3): 0,920 €/ m3
 • Κλίμακα δ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 50-100 m3): 1,500 €/ m3
 • Κλίμακα ε΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 100-300 m3): 1,800 €/ m3

 

 1. Τιμολόγιο Επαγγελματικό Τουριστικό χωρίς αποχετευτική σύνδεση με Ε.Τ. 80% (ΑΘΕ2Α0):
 • Πάγιο τέλος: 1,80 €/ μήνα.
 • Κλίμακα α΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 0-15 m3): 0,250 €/ m3
 • Κλίμακα β΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 15-25 m3): 0,440 €/ m3
 • Κλίμακα γ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 25-50 m3): 0,500 €/ m3
 • Κλίμακα δ΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 50-100 m3): 0,850 €/ m3
 • Κλίμακα ε΄ (μηνιαία κατανάλωση νερού 100-300 m3): 1,100 €/ m3

 

 1. Τιμολόγιο Επαγγελματικό Εμφιαλωτηρίων με αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ3Α1):
 • Πάγιο τέλος: 1,80 €/ μήνα.
 • Ενιαία Κλίμακα ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης νερού: 1,350 €/ m3
 • Τέλος χρήσης υπονόμων: το 15% της αξίας του καταναλισκόμενου νερού.
 • Ελάχιστη ετήσια κατανάλωση νερού 12.000 m3

 

 1. Τιμολόγιο Επαγγελματικό Εμφιαλωτηρίων χωρίς αποχετευτική σύνδεση χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΕ3Α0):
 • Πάγιο τέλος: 1,80 €/ μήνα.
 • Ενιαία Κλίμακα ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης νερού: 1,520 €/ m3
 • Ελάχιστη ετήσια κατανάλωση νερού 12.000 m3

 

 1. Τιμολόγιο Βυτιοφόρων πόσιμου νερού χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΒ):
 • Ενιαία Κλίμακα ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης νερού: 0,960 €/ m3
 • Ελάχιστη ετήσια κατανάλωση νερού 1.000 m3

 

 1. Τιμολόγιο Βυτιοφόρων πόσιμου νερού με Ε.Τ. 80% (ΑΘΒ):
 • Ενιαία Κλίμακα ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης νερού: 0,540 €/ m3
 • Ελάχιστη ετήσια κατανάλωση νερού 1.000 m3

 

 1. Τιμολόγια Οικιακά Πολυτέκνων και Α.με.Α. (ΛΟ2Α1, ΛΟ2Α0, ΑΘΟ2Α1 και ΑΘΟ2Α0):

Χρεώνεται το ήμισυ του τελικού ποσού πληρωμής του αντίστοιχου οικιακού τιμολογίου. Το τελικό ποσό πληρωμής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του παγίου. Ως εκ τούτου η πάγια κατανάλωση για τα τιμολόγια με αποχετευτική σύνδεση (Α1) διαμορφώνεται σε 23 m3 νερού ανά μήνα, και για τα τιμολόγια με αποχετευτική σύνδεση (Α0) διαμορφώνεται σε 24 m3 νερού ανά μήνα.

Η ειδική τιμολόγηση πολυτέκνων εφαρμόζεται στις οικογένειες με 3 και πάνω προστατευόμενα παιδιά (μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους τους ή εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του 25ου έτους). Δικαιολογητικά που υποβάλλονται τον Ιανουάριο κάθε έτους για την ανανέωση του τιμολογίου:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας
 • Αντίγραφο ταυτότητας της Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

 

Η ειδική τιμολόγηση Α.με.Α. εφαρμόζεται σε όσους έχουν αναπηρία πάνω από 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000 € προσαυξημένο με 3.000 € για κάθε παιδί. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται τον Ιανουάριο κάθε έτους για την ανανέωση του τιμολογίου:

 • Πιστοποιητικό αναπηρίας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους

 

 1. Τιμολόγια Οικιακά Ευπαθών ομάδων (ΛΟ3Α1, ΛΟ3Α0, ΑΘΟ3Α1 και ΑΘΟ3Α0):

Χρεώνεται το 35% του τελικού ποσού πληρωμής του αντίστοιχου οικιακού τιμολογίου για καταναλώσεις έως 20 m3/μήνα. Στις περιπτώσεις υπέρβασης της κατανάλωσης χρεώνεται κανονικά το αντίστοιχο οικιακό τιμολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η κατάχρηση της ευνοϊκής τιμολόγησης για κατανάλωση άνω του θεσπισμένου ορίου.

Η ειδική τιμολόγηση δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων εφαρμόζεται σε όσους έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 8.000 €. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται τον Ιανουάριο κάθε έτους για την ανανέωση του τιμολογίου:

 • Βεβαίωση χορήγησης προνοιακού επιδόματος
 • Αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους

 

Η ειδική τιμολόγηση εγγεγραμμένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο εφαρμόζεται σε όσους διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται τον Ιανουάριο κάθε έτους για την ανανέωση του τιμολογίου:

 • Βεβαίωση εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του οικείου Δήμου
 • Αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας

 

 1. Τιμολόγιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΔ): (επιβάλλεται τέλος  χρήσης υπονόμων σε ποσοστό αντίστοιχο με τα οικιακά τιμολόγια της περιοχής): 0,65 €/ m3 ανεξαρτήτως κατανάλωσης.
 2. Τιμολόγιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με Ε.Τ. 80% (ΑΘΔ): (επιβάλλεται τέλος  χρήσης υπονόμων σε ποσοστό αντίστοιχο με τα οικιακά τιμολόγια της περιοχής ): 0,37 €/ m3 ανεξαρτήτως κατανάλωσης.
 3. Τιμολόγιο Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων χωρίς Ε.Τ. 80% (ΛΛ): (επιβάλλεται τέλος  χρήσης υπονόμων σε ποσοστό αντίστοιχο με τα οικιακά τιμολόγια της περιοχής): 0,27 €/ m3 ανεξαρτήτως κατανάλωσης.
 4. Τιμολόγιο Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων με Ε.Τ. 80% (ΛΛ): (επιβάλλεται τέλος  χρήσης υπονόμων σε ποσοστό αντίστοιχο με τα οικιακά τιμολόγια της περιοχής): 0,16 €/ m3 ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

 

Στα Τιμολόγια 19, 20, 21 και 22, η επιβολή Τέλους χρήσης υπονόμων γίνεται βάσει του Β.Δ. – ΦΕΚ 171/Α’/1958  (άρθρο 82) όπως τροποποιήθηκε με τν Ν. 4483/2017 –ΦΕΚ 107/Α’/2017 (άρθρο 135).