Ελ. Βενιζέλου 47 , Λουτράκι
+30 2744 069551

«Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Βελτίωσης της Λειτουργίας των Δικτύων Ύδρευσης και Μείωσης των Απωλειών Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020
ΤΙΤΛΟΣ :«Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Βελτίωσης της Λειτουργίας των Δικτύων Ύδρευσης και Μείωσης των Απωλειών Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων»
TITLE:PROCUREMENT AND INSTALLATION OF TELEMETRY AND LEAKAGE CONTROL SYSTEMS IN THE WATER DISTRIBUTION NETWORK OF THE MUNICIPALITY OF LOUTRAKI-AGIOI THEODORI
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:Δ.Ε.Υ.Α. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ:ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:1.412.000,00 € (Μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: PLC, για να συμπεριλάβει τους νέους σταθμούς, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών για την επικοινωνία του ΚΣΕ με τους νέους ΤΣΕ και προμήθεια δύο Η/Υ Client και Φορητού Η/Υ – Web Client (Φορητός Σταθμός Ελέγχου – ΦΣΕ)SCADA για τους 36 σταθμούς. Ένταξη των νέων σταθμών καθώς και του ΚΣΕ Αγ. Θεοδώρων στο υπάρχον σύστημα Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού, εφαρμογή Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων-Ποιοτικού Ελέγχου  και διασύνδεση με τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου διαρροών και μοντελοποίησης.  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:16 ΜΗΝΕΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «ΑΚΑΤΤ Α.Ε – ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»