Ελ. Βενιζέλου 47 , Λουτράκι
+30 2744 069551

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού» αναστέλλει την εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία στα γραφεία της από τη Δευτέρα 16-3-2020.

Η εξυπηρέτηση των καταναλωτών θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

                            Ο Πρόεδρος Δ.Σ ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ

                                Πρωτονοτάριος Δημήτριος

                                    Δημοτικός σύμβουλος