Ελ. Βενιζέλου 47 , Λουτράκι
+30 2744 069551

Αίτηση Αλλαγής Ιδιοκτήτη

Για Αίτηση Αλλαγής Ιδιοκτήτη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στέλνετε το αίτημά σας, σύμφωνα με τα παρακάτω, στο email: [email protected]

Όταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της παροχής ύδρευσης επιθυμεί την αλλαγή στοιχείων (ονοματεπωνύμου) θα πρέπει να αποστείλει:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση αλλαγής ονοματεπωνύμου ιδιοκτήτη. Απαραίτητο πεδίο με τσεκ (ν) στη δεξιά στήλη πριν την υπογραφή σας στο σημείο «Συμφωνώ επίσης όπως τα στοιχεία επικοινωνίας μου χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για ενημέρωσή μου σχετικά…..)».
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μισθωτή
  3. Αποδεικτικό εξόφλησης 80€ εγγύησης κατανάλωσης νερού σε μία από τις κάτωθι τράπεζες. Απαραίτητη προϋπόθεση στην αιτιολογία να αναγράφεται η λέξη “ΝΕΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ” και ο Κωδικός Καταναλωτή σας, που βρίσκεται επάνω αριστερά στο λογαριασμό ύδρευσης.
  4. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
  5. Να μην υπάρχει ουδεμία οικονομική εκκρεμότητα στην παροχή.
  6. Να μας γνωρίσει τηλέφωνο επικοινωνίας

Όταν διαφορετικό πρόσωπο εκτός του ιδιοκτήτη (συγγενικό ή έταιρο πρόσωπο της παροχής ύδρευσης αιτείται την αλλαγή ονοματεπωνύμου, βάσει Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να προσκομίσει:

  1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά
  2. Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη ή πληρεξούσιο
  3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτηθέντος
  4. Τηλέφωνο επικοινωνίας εξουσιοδοτημένου

Επισημαίνεται ότι δε θα γίνεται δεκτό κανένα αίτημα χωρίς τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διευκρινίζεται ότι τακτοποιημένη οικονομικά πρέπει να είναι και η τρέχουσα περίοδος η οποία είναι υπό έκδοση (κατά περίπτωση).

ΠΕΙΡΑΙΩΣ με αριθμό IBAN: GR77 0172 5230 0055 2305 4574 801
ALPHA με αριθμό IBAN: GR72 0140 8940 8940 0200 1000 030
EUROBANK με αριθμό IBAN: GR12 0260 1950 0009 2020 0204 365
ΕΘΝΙΚΗ με αριθμό IBAN: GR29 0110 402 0000 0402 00218 069