Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Ανακοινώσεις

Δελτίο Νερού 12 3-4/7

Ώρες παροχής νερού στις διάφορες περιοχές των Αγ. Θεοδώρων, οι σημαντικότερες βλάβες των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ (με κόκκινο χρώμα), καθώς και οι βασικές εργασίες (με μπλε χρώμα).

Τετάρτη 3/7

 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 02:15-07:00 – συνέχιση με αυτόματη στάθμη
 • Κοκ. Λιθάρι 00:00-04:50 και 14:30-15:30
 • Σκυρωνίδα 06:30-7:30 Διακοπή λόγω βλάβης τοπικού αγωγού
 • Αγ. Φίλιππος 07:10-10:05
 • Μπεσκάκι 07:20-08:40
 • Αποκατάσταση βλαβών. Έναρξη υδροδότησης ανατολικών οικισμών
 • Μπεσκάκι 10:00-15:40
 • Σκυρωνίδα 10:30-12:00 και 16:15-19:55
 • Αναγέννηση 10:15-16:05
 • Μασιάρι με αντλία 10:15-15:00
 • Γόγολα 15:30-19:40
 • Μασιάρι φυσική ροή 15:30-20:30 και 23:00-04:40
 • Αντλία Γόγολα προς δεξ. 50: 17:35-19:20
 • Αγ. Φίλιππος 20:00-23:30
 • Αναγέννηση 21:15-04:45
 • Μασιάρι με αντλία 21:15-22:15
 • Κοκ. Λιθάρι 23:00-03:30 και 04:05-05:10

 

Πέμπτη 4/7

 • Μπεσκάκι 04:45-08:45
 • Γόγολα 04:45-08:10 – Συνέχιση με αυτόματη στάθμη
 • Μασιάρι φυσική ροή 06:10-
 • Επισκευή σωλήνωσης αφαλατώσεων αμαξοστασίου. Τοποθέτηση παράλληλου αγωγού διάθεσης καθαρού νερού Φ75.
 • Αγ. Φίλιππος 08:00-
 • Αναγέννηση 08:30-
 • Σκυρωνίδα 08:40-
 • Αντικατάσταση αντλίας διάθεσης αμαξοστασίου (βλάβη πτερωτής)
  (συνέχεια στο επόμενο δελτίο)

Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Τάσος Κ. Μαστραντωνάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ