Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι

Τηλέφωνο

(+30) 27440 69551–2

ΔΕΥΑ Λουτρακίου Ανακοινώσεις

Έργα αποκατάστασης δικτύων λόγω Έκτακτης Κατάστασης Ανάγκης

Αξιότιμοι Καταναλωτές,

Λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται ο Δήμος μας λόγω της φωτιάς, σας ενημερώνουμε ότι  τα δίκτυα νερού και ο μηχανολογικός εξοπλισμός των γεωτρήσεων έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές τις οποίες το Προσωπικό της ΔΕΥΑ έχει ήδη αρχίσει τις ενέργειες αποκατάστασης.

Στα πλαίσια αυτά, παρακαλούμε για τη συμβολή σας με την  ορθή διαχείριση του νερού και την αποφυγή οποιασδήποτε χρήσης εκτός από την αυστηρά οικιακή.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ.